vkalevala23
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 23
OSA: Wanha Kalevala

    1  Siitä wanha Wäinämöinen,
    2  Toinen seppo Ilmarinen,
    3  Kolmas lieto Lemminkäinen,
    4  Tulit Pohjolan tuwille.
    5  Sano Pohjolan emäntä:
    6  "Mi on miehillä sanoma,
    7  Urohilla uusi tieto?"
    8  Tuopa wiisas Wäinämöinen
    9  Sanan wirkko, noin nimesi:
    10  "Sammosta sanomat miesten,
    11  Kirjokannesta pakinat;
    12  Saimma sampuen jaolle,
    13  Kirjokannen katsantohon."
    14  Sano Pohjolan emäntä:
    15  "Ei oo kärpästä kahelle,
    16  Orawass' osoa kolmen."
    17  Waka wanha Wäinämöinen
    18  Sormin soitti kanteletta,
    19  Kielin kanterwo pakasi;
    20  Wäsytti wäen mokoman,
    21  Uuwutti unelliseksi.
    22  Niin tapasi taskuhunsa,
    23  Löihen kukkaroisehensa,
    24  Ottawi uniset neulat,
    25  Nukutteli nuiwan kansan,
    26  Paineli wäen pakanan,
    27  Pimiässä Pohjolassa,
    28  Summassa Sariolassa.
    29  Meni sammon saahantahan,
    30  Kirjokannen katsantahan,
    31  Pohjolan kiwimäestä,
    32  Waaran waskisen sisältä,
    33  Yheksän lukon takoa.
    34  Tuossa wanha Wäinämöinen
    35  Lauloa hyrähtelewi,
    36  Jopa liikku linnan portit,
    37  Järkky rautaset saranat.
    38  Siitä seppo Ilmarinen
    39  Woilla lukot liukahutti,
    40  Liuwutti sian lihalla;
    41  Lukot sormin luksutteli,
    42  Kiwet kuokalla kohotti.
    43  Sano wanha Wäinämöinen:
    44  "Oi sie lieto Lemmin poika,
    45  Ylimmäinen ystäwäni!
    46  Mene sampo ottamahan,
    47  Kirjokansi kantamahan."
    48  Tuopa lieto Lemminkäinen,
    49  Hywä kielas käskiäkki,
    50  Kepiä kehuttoaki,
    51  Meni sammon otantahan,
    52  Kirjokannen kannantahan.
    53  Sylin sampoa piteli,
    54  Polwin maassa puujaeli,
    55  Eipä sampo liikukkana,
    56  Kirjokansi kallukkana.
    57  Hyw' on härkä Pohjolassa,
    58  Sarwipää Sariolassa,
    59  Jok' on sitkiä siwulta,
    60  Warsin wahwa wartalolta,
    61  Suonilta kowin soria.
    62  Se on lieto Lemminkäinen
    63  Otti härän heinikosta,
    64  Auran pellon pientaresta,
    65  Sillä kynti sammon juuret,
    66  Kirjokannen kiinnittimet,
    67  Satasarwella härällä,
    68  Tuhatpäällä tursahalla,
    69  Waarnahilla waskisilla,
    70  Atralla tuliterällä,
    71  Saipa sampo liikkumahan,
    72  Kirjokansi kallumahan.
    73  Siitä wanha Wäinämöinen,
    74  Toinen seppo Ilmarinen,
    75  Kolmas lieto Lemminkäinen,
    76  Sylin sampoa sylelit,
    77  Käsiwarsin käännyttelit,
    78  Niin weiwät wenosehensa,
    79  Purtehensa puuhasiwat.
    80  Kysy seppo Ilmarinen:
    81  "Minne sampo saatetahan,
    82  Kunnekka kuletetahan,
    83  Wenehessä Wäinämöisen?"
    84  Sano wanha Wäinämöinen:
    85  "Tieän mä wähäsen maata,
    86  Tieän paikkoa palasen,
    87  Syömätöntä, lyömätöntä,
    88  Miekan miehen käymätöntä
    89  Nenässä utusen niemen,
    90  Päässä saaren terhenisen.
    91  Sinne sampo saatetahan,
    92  Kirjokansi kaimatahan."
    93  Siitä wanha Wäinämöinen
    94  Laskea karehtelewi
    95  Selkeä meren sinisen,
    96  Laski poikki Pohjan merta.
    97  Sano lieto Lemminkäinen:
    98  "Miks' et laula Wäinämöinen,
    99  Hyrehi hywäsukunen,
    100  Hywän sammon saatuasi,
    101  Tien hywän käweltyäsi?"
    102  Waka wanha Wäinämöinen
    103  Warman kyllä wastaeli:
    104  "Warahainen laulannaksi,
    105  Aikanen ilon teoksi,
    106  Kun näkywi Pohjan portit,
    107  Paistawi pahat saranat.
    108  Äsken laulanta sopisi,
    109  Ilon teentä kelpoaisi,
    110  Kun omat owet näkyisi,
    111  Omat ukset ulwoaisi,
    112  Sa'an taipalen takana,
    113  Päässä wiien päiwäyksen."
    114  Siitä wanha Wäinämöinen
    115  Laskewi sinistä merta,
    116  Laski päiwän, laski toisen,
    117  Laski kohta kolmannenki,
    118  Jo omat owet näkywi,
    119  Omat ukset ulwottawi,
    120  Nenässä utusen niemen,
    121  Päässä saaren terhenisen.
    122  Sillon wanha Wäinämöinen
    123  Lauloa hyrähtelewi;
    124  Suu liikku, järisi parta,
    125  Waan ei leuat lonkaillut.
    126  Kurki istu kannon päässä,
    127  Wetisellä mättähällä,
    128  Pimeässä Pohjolassa,
    129  Summassa Sariolassa,
    130  Sormiluitansa lukewi,
    131  Warpahiansa walitti.
    132  Kurki kuuli kumman äänen
    133  Wäinämöisen laulellessa,
    134  Kurki laski suuren kulkun,
    135  Parkasi pahan säwelen;
    136  Kaikki Pohjola heräsi,
    137  Paha walta walpaustu.
    138  Louhi Pohjolan emäntä,
    139  Pohjan akka harwahammas,
    140  Sampoa tapoamahan,
    141  Kirjokantta katsomahan,
    142  Pohjolan kiwimäkehen,
    143  Waaran waskisen sisähän.
    144  Sano tuonne saatuansa:
    145  "Woi polonen päiwiäni!
    146  Kenpä lukot lonkaillut,
    147  Kaikki särkenyt saranat,
    148  Kaikki owet auassunna,
    149  Liikutellut linnan portit?
    150  Jok' oisi täältä sampo saatu,
    151  Kirjokansi kannettuna?"
    152  "Jo on täältä sampo saatu,
    153  Kirjokansi kannettuna,
    154  Pohjolan kiwimäestä,
    155  Waaran waskisen sisästä,
    156  Yheksän lukon takoa."
    157  Louhi Pohjolan emäntä,
    158  Pohjan akka harwahammas,
    159  Ukkoa rukoelewi,
    160  Pauannetta palwoawi:
    161  "Nosta Ukko suuri tuuli,
    162  Sään mänöä määritöntä,
    163  Nosta mustia muria,
    164  Päälle selwien wesien,
    165  Jott' ei päästä Wäinämöisen,
    166  Kulkea uwantolaisen."
    167  Se Ukko ylijumala
    168  Wirkki tuulet tuulemahan,
    169  Ilman rannat riehkimähän;
    170  Nousi tuulet tuulemahan,
    171  Ilman rannat riehkimähän.
    172  Kowin läikky länsituuli,
    173  Luoetuuli tuikutteli,
    174  Enemmän etelä tuuli,
    175  Itä inku ilkiästi,
    176  Pohjanen kowin porotti.
    177  Tuuli puut hawuttomaksi,
    178  Kanarwat kukattomaksi,
    179  Heinät helpehettömäksi,
    180  Wiepi harpun hauinluisen,
    181  Kantelon kalanewäsen,
    182  Wenehestä Wäinämöisen.
    183  Ahto aalloilta hawannut
    184  Pian korjasi kotihin,
    185  Kalasehen kartanohon.
    186  Sano seppo Ilmarinen:
    187  "Jo on tukka tuulta nähnyt,
    188  Parta päiwiä pahoja,
    189  Nähnyt näilläki selillä;
    190  Harwon on hawata tainnut
    191  Tuulta ennen tuon näöstä.
    192  Woi polonen päiwiäni!
    193  Kun läksin meren selälle,
    194  Ulapalle aukialle,
    195  Polin puulle pyöriwälle,
    196  Warwalle wapisewalle,
    197  Wet on tuuli turwanani,
    198  Meren aalto armonani."
    199  Sillon wanha Wäinämöinen
    200  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    201  "Ei wenossa wieremistä,
    202  Purressa parahtamista;
    203  Itku ei häästä päästä,
    204  Parku päiwistä pahoista."
    205  Se on lieto Lemminkäinen
    206  Eikä itkent, ei iloissut,
    207  Muisti muinoset tilansa,
    208  Asiansa arwaeli;
    209  Lati laitoja lisäksi,
    210  Warpehia walmisteli,
    211  Sylen kolmen korkeutta.
    212  Saipa tuuli turjutella,
    213  Aallot welloa wenettä,
    214  Oli laitoa wenossa,
    215  Warpehet hywin warawat.
    216  Itse Pohjolan emäntä
    217  Rakenteli Pohjan purren,
    218  Suoritti sotawenosen;
    219  Lato miestä laiwahansa
    220  Kuni sotka poikiansa,
    221  Tawi luopi lapsiansa;
    222  Sata miestä sauomehen,
    223  Tuhat airohin urosta,
    224  Sata miestä miekatonta,
    225  Tuhat miestä miekallista.
    226  Päälle purjehen wetäwi
    227  Kuni pitkän pilwen lonkan;
    228  Siitä läksi, jotta joutu,
    229  Ajamahan Wäinämöistä.
    230  Waka wanha Wäinämöinen
    231  Laskewi sinistä merta,
    232  Itse tuon sanoiksi wirkki,
    233  Puhu purtensa perästä:
    234  "Oi sie lieto Lemmin poika,
    235  Ylimmäinen ystäwäni!
    236  Nouse purjepuun nenähän,
    237  Waatewarpaan rapa'a,
    238  Katso itä, katso länsi,
    239  Katso poikki Pohjan ranta."
    240  Se on lieto Lemminkäinen
    241  Hywä kielas käskeäkki,
    242  Kepiä kehuttoaki,
    243  Nousi purjepuun nenähän,
    244  Waatewarpahan rapasi;
    245  Katso iät, katso lännet,
    246  Katso poikki Pohjan rannat,
    247  Niin sano sanalla tuolla:
    248  "Hawukoit' on haawat täynnä,
    249  Koiwut kirjokokkoloita."
    250  Sano wanha Wäinämöinen:
    251  "Jo wainen walehtelitki;
    252  Ei ne olla hawukkoita,
    253  Eikä kirjokokkoloita,
    254  Ne on Pohjan poikasia.
    255  Katso toiste, katso tarkon."
    256  Katso toiste, katso tarkon,
    257  Sanowi sanalla tuolla:
    258  "Pilwi Pohjasta kohowi,
    259  Pilwen lonkka luotehesta."
    260  Sano wanha Wäinämöinen:
    261  "Jo wainen walehtelitki;
    262  Ei se pilwi ollekkana,
    263  Pilwen lonkka lienekkänä,
    264  Se on pursi purjehinen.
    265  Katso tarkon kolmannesti."
    266  Katso kerran kolmannenki,
    267  Sanowi sanalla tuolla:
    268  "Oi sie wanha Wäinämöinen!
    269  Jo tulewi Pohjan pursi,
    270  Satahanka hakkoawi;
    271  Sat' on miestä sauomessa,
    272  Tuhat airon pyyrymillä,
    273  Sata miestä miekatonta,
    274  Tuhat miestä miekallista."
    275  Sillon wanha Wäinämöinen
    276  Jo tunsi toet totiset,
    277  Walehettomat wakaiset;
    278  Itse wirkko, noin nimesi:
    279  "Soua seppo Ilmarinen!
    280  Soua lieto Lemminkäinen!
    281  Soua kansa kaikenlainen!"
    282  Souti seppo Ilmarinen,
    283  Souti lieto Lemminkäinen,
    284  Souti kansa kaikenlainen,
    285  Eipä juokse puinen pursi,
    286  Weno Wäinölän weäte.
    287  Sillon wanha Wäinämöinen
    288  Jo tunsi tuhon tulewan,
    289  Hätäpäiwän päälle saawan.
    290  Arwelee, ajattelewi,
    291  Miten olla, kuin eleä.
    292  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    293  "Wielämä tuohon keinon keksin,
    294  Mutkan muistan, tien osoan."
    295  Tawottihen taulohinsa,
    296  Tungeksen tuluksihinsa,
    297  Otti piitä pikkuruisen,
    298  Toki tauloa wähäsen,
    299  Neki mestasi merehen
    300  Oikiasta olkapäästä,
    301  Kautta kainalon wasemen,
    302  Sanowi sanalla tuolla,
    303  Lausu tuolla lausehella:
    304  "Tulkohon tulinen korko,
    305  Salasaari kaswaohon,
    306  Johon juosko Pohjan pursi,
    307  Satahanka halkeutoho!"
    308  Luotihin tulinen luoto,
    309  Salasaari siunattihin,
    310  Itähän ikäti pitkä,
    311  Luotehelle loppumaton,
    312  Polweksehen Pohjolahan,
    313  Johon juoksi Pohjan pursi,
    314  Satahanka halki lenti.
    315  Louhi Pohjolan emäntä,
    316  Pohjan akka harwahammas,
    317  Tohti toisiksi ruweta,
    318  Ruohti muuksi muutellate,
    319  Airot siiwiksi siwalti,
    320  Peräpuikon purstoksensa,
    321  Siitä loihen lentämähän;
    322  Kokkona ylös kohosi.
    323  Lenteä lekuttelewi
    324  Selwällä meren selällä,
    325  Ulapalla aukialla,
    326  Sata miestä siiwen alla,
    327  Tuhat purston tutkamessa,
    328  Sata miestä miekatonta,
    329  Tuhat miestä miekallista,
    330  Liiteleksen, laateleksen,
    331  Kokkona kohenteleksen,
    332  Lenti purjepuun nenähän,
    333  Waatewarpahan rawahti,
    334  Wenehesen Wäinämöisen.
    335  Tahto pursi päin puota,
    336  Laiwa laion wieretellä.
    337  Sano wanha Wäinämöinen:
    338  "Ohoh Pohjolan emäntä;
    339  Joko saat jaolle sammon,
    340  Nenähän utusen niemen,
    341  Päähän saaren terhenisen?"
    342  Sano Pohjolan emäntä:
    343  "En lähe jaolle sammon,
    344  Sinun kanssasi katala,
    345  Kerallasi Wäinämöinen!"
    346  Itse sampoa tawotti
    347  Wenehestä Wäinämöisen.
    348  Se on seppo Ilmarinen
    349  Otti miekkansa omansa,
    350  Käellänsä oikialla,
    351  Wasemelta reieltänsä;
    352  Kokon koprille siwalti,
    353  Waakalinnun warpahille.
    354  Iski kerran, iski toisen,
    355  Kohta kolmasti rapasi,
    356  Waan ei wuolent wermentänä,
    357  Ottant orwaskettuana.
    358  Siitä lieto Lemminkäinen
    359  Miekan wyöltänsä wetäsi,
    360  Tupestansa tuiman rauan.
    361  Niin sanowi Pohjan akka,
    362  Puhu purjepuun nenästä:
    363  "Woi sie lieto Lemmin poika!
    364  Pettelit oman emosi,
    365  Walehtelit wanhempasi;
    366  Sanoit et käyäsi sotoa
    367  Kuunna kymmennä kesänä,
    368  Kullankana tarpehella,
    369  Hopiankana halulla."
    370  Itse wanha Wäinämöinen
    371  Ei hän miekkoa wetänyt,
    372  Temponut tulitereä;
    373  Nostatti melan merestä,
    374  Lastun tammen lainehesta,
    375  Sillä siipiä siwalti,
    376  Sillä kynttä katkaeli,
    377  Jot' ei jäänynnä jälille,
    378  Kun yksi sakarisormi.
    379  Miehet melskahti merehen,
    380  Pojat siiwiltä putosi;
    381  Sata miestä siiwen alta,
    382  Tuhat purston tutkamesta,
    383  Kymmenen joka kynästä.
    384  Itse Pohjolan emäntä
    385  Puusta purtehen putosi,
    386  Kuni nuolen ammuttua,
    387  Kohti käytyä wasaman,
    388  Puusta koppelo putosi,
    389  Kuusen oksalta orawa.
    390  Siitä sampoa tawotti
    391  Sormella nimettömällä;
    392  Sammon wuoatti wetehen,
    393  Kirjokannen lainehille,
    394  Selwälle meren selälle,
    395  Ulapalle aukialle.
    396  Siinä sai muruksi sampo,
    397  Kirjokansi kappaleiksi.
    398  Noita tuuli tuuwitteli,
    399  Ilma lieto liikutteli,
    400  Selällä meren sinisen.
    401  Mi sai sampuen muruja
    402  Alle selwien wesien,
    403  Päälle mustien murien,
    404  Ne kaikki ween wäeksi,
    405  Ahin lasten aartehiksi.
    406  Ei wesi wäkeä puutu,
    407  Ween Ahti aartehia.
    408  Mi sai muutama murunen
    409  Rannalle meryttä wasten,
    410  Wasten merta hyyännettä;
    411  Siitä kyntö, siitä kylwö,
    412  Siitä kaswo kaikenlainen,
    413  Siitäpä ikuinen onni,
    414  Nenähän utusen niemen,
    415  Päähän saaren terhenisen.
    416  Itse Pohjolan emäntä
    417  Kanto kannen Pohjolahan,
    418  Sai riwan Sariolahan,
    419  Sormella nimettömällä.
    420  Ei saanut murua muuta,
    421  Siit' on polo Pohjolassa,
    422  Elo leiwätön Lapissa.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 42:374 90 %
KR 49:534 81 %
KR 15:59 73 %
KR 42:2056 66 %
KR 42:333 63 %
SKVR I1 56 a). 62 %
KR 49:318 60 %
SKVR I1 41. 57 %
JR 49597 57 %
KR 42:1986 57 %
KR 42:6395 55 %
KR 42:2674 55 %
JR 59681 53 %
SKVR XII2 8160. 53 %
SKVR VI2 6408. 52 %