vkalevala25
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 25
OSA: Wanha Kalevala

    1  Louhiatar waimo wanha,
    2  Portto Pohjolan emäntä,
    3  Teki tielle wuotehensa,
    4  Pahnansa pahalle maalle;
    5  Selin tuulehen makasi,
    6  Kalton säähän karkiahan,
    7  Perin wihmahan wiluhun,
    8  Kohin päiwän koittehesen.
    9  Tuli suuri tuulen puuska,
    10  Ijästä wihanen ilma,
    11  Nosti tuuli turkin helmat,
    12  Ahawa hamehen helmat.
    13  Hywin tuuli pohjatuuli,
    14  Läpi länsi läikytteli,
    15  Läpi luun, läpi jäsenen,
    16  Läpi liikkuwain lihojen,
    17  Läpi suonten soljuwitten.
    18  Tuosta tyyty, tuosta täyty,
    19  Tuosta paksuksi panihen,
    20  Lihawaksi liittelihen.
    21  Kanto kohtua kowoa,
    22  Watsan täyttä waikiata,
    23  Kanto kuuta kaksi, kolme,
    24  Kolme kuuta, neljä kuuta,
    25  Neljä kuuta, wiisi kuuta,
    26  Wiisi kuuta, kuusi kuuta,
    27  Seitsemän, kaheksan, kuuta,
    28  Ympäri yheksän kuuta
    29  Waimon wanhaan lukuhun,
    30  Kuuta puolen kymmenettä.
    31  Niin kuulla kymmenennellä
    32  Painuwi pakolliseksi,
    33  Watsan täysi waikiaksi.
    34  Lyöähän kawon kipua,
    35  Immin tulta tuikatahan.
    36  Wyölapan siansa siirti,
    37  Paneutti toisen paikan,
    38  Sanowi sanalla tuolla:
    39  "Ohoh pieni piikaseni,
    40  Paras palkkalaisiani!
    41  Lämmitä wälehen sauna,
    42  Pian pirtti riuwuttele,
    43  Kyläkunnan kuulematta,
    44  Sanan saamatta kylähän.
    45  Oluella ukset woia,
    46  Kasta kaljalla saranat,
    47  Jott' ei ukset ulwoaisi,
    48  Eikä wankuisi saranat."
    49  Lämmitti wälehen saunan,
    50  Pian pirtin riuwutteli,
    51  Kyläkunnan kuulematta,
    52  Sanan saamatta kylähän.
    53  Oluella ukset woiti,
    54  Kasti kaljalla saranat,
    55  Jott' ei ukset ulwokkana,
    56  Eikä wankase saranat.
    57  Siitä Pohjolan emäntä
    58  Suojihin sowitteleksen,
    59  Pimeihin pisteleksen,
    60  Ukkoa rukoelewi:
    61  "Oi Ukko ylijumala!
    62  Tule luota katsomahan,
    63  Likeltä tähyämähän,
    64  Tule saunahan saloa,
    65  Piilten pikkuhuonehesen,
    66  Ilman uksen ulwomatta,
    67  Saranan narahtamatta.
    68  Oluella ukset woian,
    69  Kastan kaljalla saranat,
    70  Jott' ei ukset ulwoaisi,
    71  Eikä wankuisi saranat.
    72  Käy pian, wälehen jouwu,
    73  Tässä tuskassa kowassa,
    74  Watsan wäessä waikiassa.
    75  Aukoa lihanen arkku,
    76  Luinen lukko lonkahuta,
    77  Mennä suuren, mennä pienen,
    78  Kulkia wähäwäkisen;
    79  Päästä piika pintehistä,
    80  Waimo watsan wääntehistä.
    81  Kawe eukko Luonnotar,
    82  Kawe kultanen koria!
    83  Jok' olet wanhin waimoloita,
    84  Ensin emä itselöitä,
    85  Juokse polwesta merehen,
    86  Wyölapasta lainehesen,
    87  Ota kiiskiltä kinoa,
    88  Matehelta nuljaskoa,
    89  Jolla woiat luun lomia,
    90  Jolla siwuja siwelet,
    91  Peräwieriä wetelet;
    92  Päästät piian pintehistä,
    93  Waimon watsan wääntehistä,
    94  Tässä tuskassa kowassa,
    95  Watsan työssä waikiassa.
    96  Kiwutar kipuen eukko!
    97  Käy tänne käpein kengin,
    98  Helmoin hienoin helmottele,
    99  Sukin mustin muikottele,
    100  Sukin walkein waella,
    101  Kiwut kiinni ottamahan,
    102  Wammat waikahuttamahan,
    103  Tahi kuolema tulewi,
    104  Lähenewi hengen lähtö,
    105  Tässä työssä työlähässä,
    106  Watsan wäessä waikiassa."
    107  Louhiatar waimo wanha,
    108  Portto Pohjolan emäntä,
    109  Teki poikoa yheksän,
    110  Lato lasta kymmenenki,
    111  Yhen löylyn lyöpywillä,
    112  Yhen saunan saapuwilla,
    113  Yhestä watsan wäestä,
    114  Yhtenä kesäissä yönä.
    115  Nimitteli poikiansa,
    116  Laaitteli lapsiansa,
    117  Kun kukin sukimojansa,
    118  Itse ilmoin luomiansa.
    119  Minkä pisti pistokseksi,
    120  Kunka laati luun waloksi,
    121  Minkä änkäsi ähyksi,
    122  Kunka riieksi risasi,
    123  Minkä loi ruwen rikoksi,
    124  Kunka rutasi rutoksi,
    125  Minkä welhoksi wesillä,
    126  Kateheksi kaikin paikoin,
    127  Kunka noiaksi noroille.
    128  Itse neuo poikiansa,
    129  Laaitteli lapsiansa,
    130  Mennä tuonne toisialle,
    131  Nenähän utusen niemen,
    132  Päähän saaren terhenisen.
    133  Sillä Pohjolan emäntä,
    134  Pohjan akka harwahammas,
    135  Syyti surmat suunnattomat
    136  Tawattomat tauit nosti,
    137  Nenähän utusen niemen,
    138  Päähän saaren terhenisen.
    139  Poiat Wäinölän potewi,
    140  Lapset Luotolan lahowi,
    141  Tauissa tawattomassa,
    142  Nimen tietämättömässä;
    143  Alta lattiat lahowi,
    144  Päältä peite märkänewi.
    145  Silloin wanha Wäinämöinen,
    146  Tietäjä iän ikuinen,
    147  Kuuli Luotolan läsiwän,
    148  Poiat Wäinölän potewan,
    149  Tauissa tawattomassa,
    150  Nimen tietämättömässä.
    151  Lämmitti wälehen saunan,
    152  Pian pirtin riuwutteli.
    153  Otti wastan warjossansa,
    154  Simasiiwen suojassansa,
    155  Niin hauto simasen wastan,
    156  Satalatwan lauhutteli.
    157  Pyyhki pois pyhät kipunat,
    158  Pyhät saastat sammutteli,
    159  Simasella siiwellänsä,
    160  Metisellä wastallansa.
    161  Sanowi sanalla tuolla:
    162  "Onko tauti luojan luoma,
    163  Surma säätämä jumalan,
    164  Wai on pantu palkan eestä
    165  Rakettu rahan nenästä?
    166  Nouse tauti taiwahalle,
    167  Tuska tuulelle ylene,
    168  Ilman alle auer mennös;
    169  Tuonne tuulen tuuwitella,
    170  Pahan ilman paiskaella,
    171  Pohjan pitkähän perähän,
    172  Kuss' ei kuuta, aurinkoa,
    173  Ilmoa ihoawata.
    174  Kiwut ma manoan kanssa
    175  Kiwisihin kellarihin,
    176  Rautasihin raunioihin.
    177  Kipiä on kiwuissa olla,
    178  Waiwa wammoissa asua.
    179  Kiwutar kipuen eukko
    180  Kipuja keräelewi
    181  Kirjasehen kippasehen,
    182  Waskisehen wakkasehen;
    183  Kipukintahat käessä,
    184  Jaloissa kipuset kengät.
    185  Tule tänne tarwitessa,
    186  Käy tänne kutsuttaessa,
    187  Tee kiwut kiwuttomaksi,
    188  Waiwat wärjymättömäksi,
    189  Jotta saisi sairas maata,
    190  Utra untansa weteä,
    191  Woisi woikkaki lewätä,
    192  Tuskahinen tunnin olla.
    193  Ota kiwut kippasehen,
    194  Waiwat waskiwakkasehen;
    195  Itse keittäös kipuja,
    196  Pikkasessa kattilassa,
    197  Kolmen sormen mentäwässä,
    198  Peukalon mahuttawassa,
    199  Keskellä kipumäkeä,
    200  Kipuwuoren kukkuloa.
    201  Kiwi on keskellä mäkeä,
    202  Reikä keskellä kiweä;
    203  Reikä wäätty wääntiällä,
    204  Puhkaistu purasimella;
    205  Yheksän sylen sywyinen,
    206  Kyynäräisen kymmenettä,
    207  Johon tuskat tungetahan,
    208  Pahat waiwat wankatahan.
    209  Ei kiwi kipuja itke,
    210  Paasi waiwoja walita,
    211  Josk' on paljo pantaisi,
    212  Määrättä mätettäisi,
    213  Äijin äyskäeltäisi.
    214  Oi Ukko ylijumala,
    215  Mies on wanha taiwahinen!
    216  Tule tänne tarwitessa,
    217  Käy tänne kutsuttaessa,
    218  Tekemähän terweyttä,
    219  Rauhoa rakentamahan.
    220  Puhu suulla puhtahalla,
    221  Lässä luoja lämpösellä,
    222  Ettei poika pois tulisi,
    223  Emon lapsi lankiaisi,
    224  Luojan luomalta lu'ulta,
    225  Jumalan sukeamalta."
    226  Siitä wanha Wäinämöinen
    227  Panewi pa'an tulelle,
    228  Laitto keiton kiehumahan,
    229  Täynnä heiniä hywiä,
    230  Me'en maahan wuotajia,
    231  Simatilkan tippujia.
    232  Pata kiehu paukutteli
    233  Kolme päiweä kesäistä,
    234  Kokonaista kolme yötä.
    235  Siitä wanha Wäinämöinen
    236  Katselewi woitehia:
    237  "Onko woitehet wakaiset,
    238  Katsehet alinomaset?"
    239  Ei ole woitehet wakaiset,
    240  Katsehet alinomaset.
    241  Niin pani pa'an tulelle,
    242  Laitto keiton kiehumahan,
    243  Wielä heiniä lisäksi,
    244  Ruohoa monen näöstä.
    245  Pata kiehu paukutteli
    246  Kokonaista kolme yötä,
    247  Kolme päiweä kesäistä.
    248  Siitä wanha Wäinämöinen
    249  Nostawi pa'an tulelta,
    250  Katselewi woitehia:
    251  "Onko woitehet wakaiset,
    252  Katsehet alinomaset?"
    253  Ei ole woitehet wakaiset,
    254  Katsehet alinomaset.
    255  Niin pani pa'an tulelle,
    256  Laitto keiton kiehumahan,
    257  Wielä heiniä lisäksi,
    258  Ruohoa monen näöstä,
    259  Kut oli tuotu toisialta,
    260  Siitä kylmästä kylästä,
    261  Yheksältä woitialta,
    262  Kaheksalta katsojalta.
    263  Pata kiehu paukutteli
    264  Kokonaista kolme yötä,
    265  Kolme päiweä kesäistä.
    266  Kolme poikoa sukesi
    267  Yhen pannun paistimia;
    268  Salo puita poltettihin,
    269  Salo puita, saari maita,
    270  Yhen pannun paistimilla.
    271  Niin kiwi kiwehen tarttu,
    272  Paasi paatehen rupesi.
    273  Siitä wanha Wäinämöinen
    274  Nostawi pa'an tulelta,
    275  Katselewi woitehia:
    276  "Onko woitehet wakaiset,
    277  Katsehet alinomaset?"
    278  Jo oli woitehet wakaiset,
    279  Katsehet alinomaiset.
    280  Woiti niillä woitehilla,
    281  Niillä raswoilla rapasi;
    282  Woiti alta, woiti päältä,
    283  Woiti keskeä keralla,
    284  Sanowi sanalla tuolla,
    285  Lausu tuolla lausehella:
    286  "Awun herra antaohon,
    287  Awun tuokohon jumala,
    288  Käytyä minun käteni,
    289  Saatua minun sanani.
    290  Kuhun ei käteni käyne,
    291  Käyköhöt käet jumalan;
    292  Kuhun ei sormeni sopine,
    293  Sopikohot luojan sormet;
    294  Kuhun ei sanani saane,
    295  Saakohot sanat jumalan.
    296  Oi Ukko ylijumala,
    297  Mies on wanha taiwahinen!
    298  Tee nyt yöllä terweheksi,
    299  Päiwällä imanteheksi,
    300  Jott' ei tuska päälle tunnu,
    301  Kipu keskeä kiwistä,
    302  Pakko syämehen pakene
    303  Jott' ei tunnu pikkustana,
    304  Waiwoa wäheäkänä,
    305  Sinä ilmoissa ikänä,
    306  Kuuna kullan walkiana."
    307  Waka wanha Wäinämöinen,
    308  Tietäjä iän ikuinen,
    309  Sillä poisti poiken luoman,
    310  Paransi panentatauin.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

SKVR IX4 412. 88 %
KR 42:4933 88 %
KR 42:477 84 %
JR 68836 82 %
JR 53354 77 %
JR 80149 72 %
SKVR XII2 6716. 72 %
SKVR VI1 3001. 68 %
SKVR IX4 53. 61 %
JR 21778 59 %
SKVR XII2 6223. 53 %
SKVR XIII3 9482. 53 %
SKVR XIV 2434. 53 %
SKVR I1 674. 53 %
JR 03373 53 %
JR 01834 52 %
SKVR I1 675. 52 %
KR 47:47 52 %
SKVR I4 559. 51 %
SKVR IX4 415. 50 %