vkalevala26
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 26
OSA: Wanha Kalevala

    1  Louhi Pohjolan emäntä,
    2  Pohjan akka harwahammas,
    3  Laulo kuun kumottamasta,
    4  Kirjarintahan kiwehen,
    5  Laulo päiwän paistamasta
    6  Wuorehen teräksisehen,
    7  Rautasehen kalliohon.
    8  Jo oli yö alinomanen,
    9  Pitkä pilkkosen pimiä,
    10  Nenässä utusen niemen,
    11  Päässä saaren terhenisen.
    12  Oli yötä wiisi wuotta,
    13  Wuotta kuusi päiwätöntä,
    14  Kuutonta kaheksan wuotta,
    15  tawatonta yheksän,
    16  Täysi kymmenen tähettä.
    17  Sano wanha Wäinämöinen:
    18  "Weli seppo Ilmarinen!
    19  Läkkäm kuuta katsomahan,
    20  Päiweä tähyämähän,
    21  Otawaista oppimahan,
    22  Mi on kumma kuun eessä,
    23  Mikä terhen päiwän tiessä,
    24  Kun ei kuu kumotakkana,
    25  Eikä päiwyt paistakkana,
    26  Waston meitä waiwasia,
    27  Kohti koitopäiwäsiä."
    28  Waka wanha Wäinämöinen,
    29  Toinen seppo Ilmarinen,
    30  Nousit kuuta katsomahan,
    31  Päiweä tähyämähän,
    32  Otawaista oppimahan,
    33  Ylähäksi taiwahalle,
    34  Päälle kuuen kirjokannen,
    35  Päälle taiwahan yheksän.
    36  Iski tulta Ilmarinen,
    37  Wälähytti Wäinämöinen,
    38  Sakarilla waskisella,
    39  Miekalla tuliterällä,
    40  Päällä kuuen kirjokannen,
    41  Päällä taiwosen yheksän.
    42  Neiti pitkän pilwen päällä,
    43  Kapo kaaren partahalla,
    44  Tuo on tulta tuuwitteli,
    45  Walkiaista waapotteli,
    46  Kultasessa kätkyessä,
    47  Hihnoissa hopeisissa.
    48  Hopiaiset hihnat siuku,
    49  Kätkyt kultanen kulisi,
    50  Tulta tuuwiteltaessa,
    51  Warsin waapoteltaessa.
    52  Tuli tuhmalta putosi,
    53  Walkia warattomalta;
    54  Kirposi tulikipuna,
    55  Suikahti punasoronen,
    56  Läpi taiwahan yheksän,
    57  Läpi kuuen kirjokannen.
    58  Waka wanha Wäinämöinen,
    59  Toinen seppo Ilmarinen,
    60  Läksit tulta tietämähän,
    61  Walkiaista waatimahan.
    62  Weistit wuorella wenettä,
    63  Alla korwen kolkuttiwat,
    64  Kolmikaarista wenettä.
    65  Sampsa poika Pellerwoisen
    66  Weisti kuusesta meloja,
    67  Petäjästä järkäleitä.
    68  Niin weiwät wenon wesille;
    69  Soutelewat, joutelewat,
    70  Ympäri Newan jokia
    71  Newan nientä kiertelewät.
    72  Waimo wastahan tulewi
    73  Puhutellen, lausutellen:
    74  "Mistä te oletta miehet?"
    75  Sano wanha Wäinämöinen:
    76  "Keskiilmalta olemma,
    77  Keskitaiwahan nawalta."
    78  "Minne te menettä miehet,
    79  Kunne kuletta katalat?"
    80  "Menemmä tulta tietämähän,
    81  Walkiaista waatimahan;
    82  Mistäs olet waimo parka?"
    83  "Mistä olen waimo parka!
    84  Minä olen wanhin waimoloista,
    85  Ensin emä itselöistä,
    86  Joll' on wihki wiien waimon,
    87  Kihlat kuuen morsiamen.
    88  Menettä tulta tietämähän,
    89  Walkiaista waatimahan;
    90  Tuli on tuima tieettäwä,
    91  Walkiainen waaittawa,
    92  Jo on tuli tuimat tehnyt,
    93  Walkia wahingot saanut.
    94  Tuikahti tulikipuna,
    95  Putosi punakeränen,
    96  Ylähältä taiwosesta,
    97  Päältä kuuen kirjokannen,
    98  Läpitse ihalat ilmat,
    99  Läpi reppänän retusen,
    100  Läpi lemmen wuotehisen,
    101  Tuurin uutehen tupahan,
    102  Palwosen laettomahan.
    103  Neiti lastansa imetti
    104  Kätkyessä waiwasessa,
    105  Tuurin uuessa tuwassa,
    106  Palwosen laettomassa.
    107  Niin tuli tulisoronen,
    108  Poltti polwet poikuelta,
    109  Poltti paarmahat emolta,
    110  Rikko rinnat neitoselta.
    111  Se lapsi meni Manalle,
    112  Toki poika Tuonelahan,
    113  Ku oli luotu kuolemahan,
    114  Katsottu katoamahan.
    115  Niin emo enemmän tiesi,
    116  Ei emo Manalle mennyt.
    117  Se tunsi tulen lumoa,
    118  Walkiaisen waiwutella,
    119  Tuonne tuimahan wetehen,
    120  Aaltohin Aluejärwen.
    121  Tuo ange Aluenjärwi
    122  Kolmasti kesäissä yönä,
    123  Yheksästi syksyyönä,
    124  Kuohu kuusien tasalle,
    125  Ärjy päälle äprähien,
    126  Tuskassa tulen punasen,
    127  Waikioissa walkiaisen.
    128  Kuohu kuiwille kalansa,
    129  Arinoille ahwenensa.
    130  Kalat tuossa katselewat,
    131  Ahwenet ajattelewat,
    132  Miten olla, kuin eleä,
    133  Noissa tuskissa tulosen,
    134  Waikioissa walkiaisen.
    135  Tuli ahwen kyrmyniska,
    136  Tawotti tulisoroista;
    137  Eipä ahwen saanukkana.
    138  Niin tuli sinerwä siika,
    139  Nieli tuon tulisorosen.
    140  Oli aikoa wähänen,
    141  Tuli tuska nieliälle,
    142  Waikia wajottajalle,
    143  Pakko paljon syönehelle.
    144  Uiksenteli, käyksenteli
    145  Niemi nientä, saari saarta.
    146  Joka niemi neuon pisti,
    147  Joka saari sai sanoman:
    148  "Eule wienossa weessä,
    149  Alasessa ankehessa,
    150  Minun kurjan kuulioa,
    151  Katalan kaottajoa,
    152  Näissä tuskissa tulosen,
    153  Waikioissa walkiaisen."
    154  Niin tuli lohi punanen,
    155  Nieli tuon sinerwän siian.
    156  Oli aikoa wähänen,
    157  Tuli tuska nieliälle,
    158  Waikia wajottajalle,
    159  Pakko paljon syönehelle.
    160  Uiksenteli, käyksenteli,
    161  Niemi nientä, saari saarta.
    162  Joka niemi neuon pisti,
    163  Joka saari sai sanoman:
    164  "Eule wienossa weessä,
    165  Alasessa ankehessa,
    166  Minun kurjan kuulioa,
    167  Katalan kaottajoa,
    168  Näissä tuskissa tulosen,
    169  Waikioissa walkiaisen."
    170  Niin tuli halia hauki,
    171  Nieli tuon lohi punasen.
    172  Oli aikoa wähänen,
    173  Tuli tuska nieliälle,
    174  Waikia wajottajalle,
    175  Pakko paljon syönehelle.
    176  Uiksenteli, käyksenteli,
    177  Niemi nientä, saari saarta.
    178  Joka niemi neuon pisti,
    179  Joka saari sai sanoman:
    180  "Eule wienossa weessä,
    181  Alasessa ankehessa,
    182  Minun kurjan kuulioa,
    183  Katalan kaottajoa,
    184  Näissä tuskissa tulosen,
    185  Waikioissa walkiaisen."
    186  Sillon wanha Wäinämöinen
    187  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    188  "Onko liinan kylwäjeä,
    189  Kylwäjeä, kyntäjeä,
    190  Yhtenä kesäissä yönä,
    191  Kahen päiwyen kesellä,
    192  Werkko walmistellakseni,
    193  Satasilmä saahakseni,
    194  Kalan kurjan tappajaksi,
    195  Katalan kaottajaksi?"
    196  Pursi puinen poltetahan,
    197  Wenonen häwitetähän,
    198  Korwalla tulisen kosken,
    199  Pyhän wirran pyörtehellä.
    200  Tuli tuhkia wähänen,
    201  Kypeniä pikkuruinen,
    202  Sihen liina kylwettihin,
    203  Kylwettihin, kynnettihin,
    204  Tuohon kaswo kaunis touko,
    205  Nousi pellawas peritön,
    206  Liina liitoton yleni,
    207  Kahen päiwyen kesellä,
    208  Yhtenä kesäissä yönä.
    209  Pian liina koiritahan,
    210  Nyhetähän, riiwitähän,
    211  Pian wieähän wetehen,
    212  Pian weestä nostetahan,
    213  Nostetahan, kuiwetahan,
    214  Pian luista luistetahan,
    215  Kahen päiwyen kesellä,
    216  Yhtenä kesäissä yönä.
    217  Sen sisaret keträäwät,
    218  Kälykset käpyelewät,
    219  Weljet werkoksi kutowat,
    220  Apet ainolle panewat,
    221  Kahen päiwyen kesellä,
    222  Yhtenä kesäissä yönä.
    223  Saipa werkko walmihiksi,
    224  Lankapaula laaituksi;
    225  Weiwät weljekset wesille,
    226  Kaimakset kalahan lähti.
    227  Yksi siula heitetähän
    228  Saarehen selällisehen,
    229  Manterehen puuttomahan;
    230  Siula toinen heitetähän
    231  Tuonne Tuonelan jokehen,
    232  Pyhän wirran pyörtehesen;
    233  Nostin tuonne laaitahan
    234  Kalewan kiwikarille,
    235  Wanhan Wäinön walkamehen.
    236  Pohetahan, potketahan,
    237  Weetähän, wennotahan;
    238  Nurin nuotta potketahan,
    239  Wäärin weetähän apaja.
    240  Saahan kaikkia kaloja,
    241  Ei saaha sitä kaloa,
    242  Kut' on wasten nuotta tehty,
    243  Lankapaula laaittuna.
    244  Waka wanha Wäinämöinen
    245  Toki toisesti kokewi.
    246  Yksi reisi heitetähän
    247  Sariolan salmen suuhun,
    248  Lohiluotojen nenätse;
    249  Toinen reisi heitetähän
    250  Laajalle Lapin lahelle,
    251  Siikasaarien siwutse;
    252  Nostin tuonne laaitahan
    253  Kalewalan kannakselle,
    254  Niittukannan niemekselle.
    255  Pohetahan, potketahan,
    256  Weetähän, wennotahan;
    257  Weetähän myötä wettä,
    258  Wasta wettä tarwotahan,
    259  Saahaan kaikkia kaloja,
    260  Ei saaha sitä kaloa,
    261  Kut' on wasten nuotta tehty,
    262  Lankapaula laaittuna.
    263  Sillon wanha Wäinämöinen
    264  Wielä werkkoja lisäsi,
    265  Jatko siuloja siwulta
    266  Wiiellä sylisa'alla,
    267  Jatko köyttä kymmenellä.
    268  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    269  "Wiekääme sywille werkot,
    270  Ennättäöme etemmä,
    271  Wetäöme wettä wielä,
    272  Kohta kolmansi apajas."
    273  Werkot wietihin sywille,
    274  Ennätettihin etemmä,
    275  Weettihin kerta wielä,
    276  Kohta kolmansi apajas.
    277  Kenpä tuossa soutajana,
    278  Kenpä airoilla asuwa?
    279  Itse seppo Ilmarinen
    280  Se on saanut soutajaksi,
    281  Se on airoilla asuwa.
    282  Kenpä nuotan nostajana,
    283  Lankapaulan lappajana?
    284  Waka wanha Wäinämöinen
    285  Se on nuotan nostajana,
    286  Lankapaulan lappajana.
    287  Sano wanha Wäinämöinen:
    288  "Wellamo ween emäntä,
    289  Ween eukko ruokorinta!
    290  Tule paian muuttelohon,
    291  Waattehen wajehtelohon.
    292  Sinull' on rytinen paita,
    293  Sinun waahtiwaippa päällä;
    294  Minä annan liinapaian,
    295  Panen paian pellawaisen,
    296  Se on Kuuttaren kutoma,
    297  Päiwättären keträämä.
    298  Wellamo ween emäntä,
    299  Ween eukko ruokorinta!
    300  Lyöte lykkywaattehisin,
    301  Antipaitohin panete,
    302  Sinun antiaikoinasi,
    303  Minun pyytöpäiwinäni.
    304  Anna mulle antimesi,
    305  Weä wiljasi wälehen;
    306  Nosta ruotonen romina,
    307  Kajota kalanen karja,
    308  Taan on nuotan nostimille,
    309  Satalauan laskimille,
    310  Alta aawojen sywien,
    311  Päältä mustien murien."
    312  Niin pätöwä päiwän poika
    313  Hyppäsi mäen nisalta,
    314  Sanan wirkko, noin nimesi:
    315  "Oisko tarwes tarpojoa,
    316  Puun pitkän pitelieä?"
    317  Sano wanha Wäinämöinen:
    318  "Oispa tarwes tarpojoa,
    319  Puun pitkän pitelieä."
    320  Tuo pätöwä päiwän poika
    321  Koppasi mäeltä männyn,
    322  Hongan warreksi hotasi,
    323  Pani paaen tarpomeksi,
    324  Kiwen kirstoksi rakenti,
    325  Sanan wirkko, noin nimesi:
    326  "Tarwonko wäen mukahan,
    327  Panen miehuen nojassa,
    328  Wai tarwon asun mukahan?"
    329  Tuop' on wiisas Wäinämöinen
    330  Sanan wirkko, noin nimesi:
    331  "Jos tarwot asun mukahan,
    332  Äiä on siinä tarpomista."
    333  Tuo pätöwä päiwän poika
    334  Jo on tuossa tarpojana;
    335  Tarpowi asun mukahan,
    336  Tarpo kalan kaikenlaisen
    337  Tuon on nuotan nostimille,
    338  Satalauan laskimille.
    339  Sano wanha Wäinämöinen:
    340  "Nyt siin' on kalanen karhi,
    341  Warsin ruotonen romina,
    342  Taan on nuotan nostimilla,
    343  Satalauan laskimilla."
    344  Weetähän, wennotahan,
    345  Siitä nuotta nostetahan,
    346  Puretahan, siiwotahan,
    347  Wenehesen Wäinämöisen.
    348  Saatihin halia hauki,
    349  Kut' oli wasten nuotta tehty,
    350  Lankapaula laaittuna.
    351  Sillon wanha Wäinämöinen
    352  Ei ruohi käsin ruweta,
    353  Ilman kirjokintahitta,
    354  Rautasitta rukkasitta,
    355  Waskisitta wanttusitta.
    356  Niin pätöwä päiwän poika
    357  Heti syöksihen syliksi,
    358  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    359  "Wieris weitsi taiwosesta,
    360  Puukko pilwistä putoa,
    361  Pää kulta, terä hopia,
    362  Jolla hauin halkasisin,
    363  Wiiltäsin kalan kaheksi."
    364  Wieri weitsi taiwosesta,
    365  Puukko pilwistä putosi,
    366  Pää kulta, terä hopia,
    367  Wierehen halian hauin.
    368  Niin pätöwä päiwän poika
    369  Heti pään käsin tawotti:
    370  "Pysy pää minun käessä,
    371  Kärki luojan kukkarossa."
    372  Sillä hauin halkasewi,
    373  Suu lewän lewittelewi;
    374  Watsassa halian hauin
    375  Löytähän lohi punanen.
    376  Halkasi lohen punasen,
    377  Watsassa lohen punasen
    378  Siell' oli sinerwä siika.
    379  Halkasi sinerwän siian,
    380  Watsassa sinerwän siian
    381  Siell' oli sinikeränen,
    382  Siian suolen soukerossa,
    383  Kolmannessa koukerossa.
    384  Niin purki sinikeräsen,
    385  Syämestä sinikeräsen
    386  Putosi punakeränen.
    387  Purkawi punakeräsen,
    388  Keskeltä punakeräsen
    389  Tuikahti tulisoronen,
    390  Jok' oli tullut taiwosesta,
    391  Puhki pilwien puonnut,
    392  Päältä taiwosen kaheksan,
    393  Ilmalta yheksänneltä.
    394  Suikahti tulisoronen,
    395  Pääsi käestä päiwän pojan,
    396  Meni matkoa wähäsen
    397  Päällitse Aluejärwen,
    398  Siikasaarien siwutse,
    399  Lohiluotojen lomatse.
    400  Karkasi kataikolle,
    401  Niin palo katajakangas;
    402  Ylös kuusehen kohosi,
    403  Poltti kohta kuiwan kuusen;
    404  Siitä lemmoksi lewesi,
    405  Ylen kaswo kauhiaksi,
    406  Poltti puolen Pohjan maata,
    407  Sakaran sywän Sawoa,
    408  Kahen puolin Karjaloa.
    409  Itse seppo Ilmarinen
    410  Oli airoilla asuwa,
    411  Tuli poltti poskipäitä,
    412  Kuumotti kuwetlihoja;
    413  Tuosta tuskaksi tulewi,
    414  Painuwi pakolliseksi.
    415  Juoksi polwesta wetehen,
    416  Sukkarihmasta sulahan,
    417  Wyölapasta lainehesen.
    418  Siinä tulta tummenteli,
    419  Walkiaista warwenteli;
    420  Sanowi sanalla tuolla,
    421  Lausu tuolla lausehella:
    422  "Tulonen jumalan luoma,
    423  Luoma luojan walkiainen!
    424  Porohisi peittelete,
    425  Kätkete kypenihisi,
    426  Päiwällä pieltäwäksi,
    427  Yöllä piilleteltäwäksi,
    428  Hiilisessä hiertimessä,
    429  Liejessä tuhan seassa.
    430  Kun ei tuosta kyllä liene,
    431  Panu poika aurinkoisen,
    432  Armas auringon sikiä!
    433  Tuli nosta taiwosehen,
    434  Kehän kultasen keselle,
    435  Wahan waskisen sisälle,
    436  Kun kuki emonsa luoksi,
    437  Luoksi waltawanhempansa.
    438  Pane päiwät paistamahan,
    439  Yöt laita lepeämähän,
    440  Aamulla ylenemähän,
    441  Illalla alenemahan.
    442  Millä nyt tulta tummentelen,
    443  Walkiaista warwentelen?
    444  Ompa poika Pohjolassa,
    445  Uros kylmässä kylässä,
    446  Mies pitkä Pimentolassa,
    447  Korpikuusien kokonen,
    448  Suopetäjän suuruinen;
    449  Jonk' on syltä housun lahe,
    450  Puolen toista polwen päästä,
    451  Kahta kaation rajasta.
    452  Hyiset on kintahat käessä,
    453  Hyiset saappahat jalassa,
    454  Hyinen hattu hartioilla,
    455  Hyinen wyöhyt wyöllä wyötty.
    456  Tuowos hyytä Pohjolasta,
    457  Jäätä kylmästä kylästä;
    458  Paljo on hyytä Pohjolassa,
    459  Paljo hyytä, paljo jäätä.
    460  Hyyss' on wirrat, jäässä järwet,
    461  Maat on kaikki kaljamassa,
    462  Ilma warsin iljaneessa.
    463  Hyiset hyppiwät jänikset,
    464  Jäiset karhut karkelewat,
    465  Keskellä lumimäkeä,
    466  Lumilinnan liepehillä;
    467  Hyiset lentäwät hawukat,
    468  Jäiset sorsat soutelewat,
    469  Keskellä lumijokia,
    470  Lumikosken korwakolla.
    471  Tule poika Pohjolasta,
    472  Poika Pohjolan takoa,
    473  Hyytä kelkalla wetäös,
    474  Jäätä reellä reutoellos,
    475  Tuiman tunturin laelta,
    476  Waaran wankan liepeheltä,
    477  Läpitse lumisen linnan,
    478  Läpi jäisen linnan portin,
    479  Hyinen kattila reessä,
    480  Jäinen kauha kattilassa.
    481  Sitte tänne tultuasi,
    482  Matkan päähän päästyäsi,
    483  Wisko'os wilua wettä,
    484  Kanna hyhmän karwallista,
    485  Paikoille palanehille,
    486  Tulen tuiki polttamille.
    487  Millä tulta tummentelen,
    488  Walkiaista warwentelen?
    489  Ompa neiti Pohjolassa,
    490  Impi kylmässä kylässä,
    491  Jonk' on huntu huutehessa,
    492  Iholiiwi iljaneessa,
    493  Hyyssä sukka, jäässä kenkä,
    494  Hallassa hamehen helmat,
    495  Paian kaulus kalkkarassa.
    496  Nouse neiti Pohjolasta,
    497  Lapsi täyestä Lapista!
    498  Wuotehelta hyisen poian,
    499  Jäisen lapsen lappeasta.
    500  Weä wiittasi wilusta,
    501  Hamehesi hallan alta;
    502  Sitte tänne tultuasi,
    503  Matkan päähän päästyäsi,
    504  Heitä polwille potewan,
    505  Katowalle katteheksi,
    506  Tulen suuta sulkemahan,
    507  Panun päätä painamahan.
    508  Tuli kääri kertohisi,
    509  Walkia ripasimisi,
    510  Pukemihin puhtahisin,
    511  Walkeihin waattehisin.
    512  Jos ei tuosta kyllä liene,
    513  Ukko kultanen kuningas,
    514  Ukko pilwien pitäjä,
    515  Hattarojen hallitsia!
    516  Ijätä iästä pilwi,
    517  Jänkä lännestä lähetä.
    518  Sylin pilwiä syseä,
    519  Limitysten niitä liitä,
    520  Lomatusten loukahuta.
    521  Sa'a hyytä, sa'a jäätä,
    522  Sa'a woietta hyweä,
    523  Paikoille palanehille,
    524  Panun nihki paistamille;
    525  Tee tuli tehottomaksi,
    526  Walkia warattomaksi,
    527  Panu miehuettomaksi."
    528  Sillä seppo Ilmarinen
    529  Tuota tulta tummenteli,
    530  Walkiaista warwenteli,
    531  Sai tulen tehottomaksi,
    532  Walkian warattomaksi,
    533  Panun miehuettomaksi.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

SKVR VI1 3266. 93 %
JR 03370 90 %
JR 01234 86 %
SKVR I4 2028. 78 %
SKVR V3 1281. 76 %
JR 31367 70 %
JR 68837 70 %
SKVR VII3 loitsut 1414. 69 %
JR 29193 69 %
SKVR XII2 8135. 68 %
SKVR XV 358. 68 %
SKVR VII3 loitsut 759. 65 %
JR 02417 65 %
SKVR XII1 4564. 64 %
SKVR XII1 4568. 64 %
SKVR I4 1312. 60 %
JR 02490 60 %
SKVR V2 2541. 60 %
JR 24373 60 %
JR 02444 57 %
KR 43:670 57 %
SKVR XIV 2185. 56 %
JR 51035 55 %
JR 82674 55 %
SKVR XII2 8136. 54 %
SKVR VII3 loitsut 1317. 54 %
SKVR XII1 4536. 53 %
SKVR XII2 8133. 53 %
SKVR XII2 8138. 53 %
JR 52273 53 %
SKVR I4 252. 53 %
JR 52567 52 %
SKVR VII3 loitsut 671. 52 %
JR 80141 52 %
KR 47:69 52 %
SKVR VII3 loitsut 1420. 51 %
SKVR VII3 loitsut 730. 51 %
SKVR XII1 4519. 51 %