vkalevala28
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 28
OSA: Wanha Kalevala

    1  Waka wanha Wäinämöinen
    2  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    3  "Nyt ois ohto otettawana,
    4  Rahakarwa kaattawana,
    5  Mielusasta Metsolasta,
    6  Tarkasta Tapiolasta;
    7  Ruuniani ruhtomasta,
    8  Tammojani tappamasta,
    9  Karjoani kaatamasta,
    10  Lehmiä lewittämästä.
    11  Olin mieki miessä ennen,
    12  Olin miessä miesten luona,
    13  Mieslukuja tehtäissä,
    14  Jakoja jaettaissa,
    15  Osin päitä pantaissa.
    16  Olin ma ohon owilla,
    17  Tasakärsän tanhuilla,
    18  Waan ei nyt nykysin aion.
    19  Joko mie polonen poika
    20  Wanhaksi waroelemma,
    21  Epälyksin ennen muita!
    22  Waan kuitenki, kaikitenki,
    23  Mieleni minun tekewi,
    24  Aiwoni ajattelewi;
    25  Mieli käyä metsolassa,
    26  Metsän mettä juoakseni.
    27  Lähen nyt miehistä metsälle,
    28  Urohista ulkotöille;
    29  Mielikki metsän emäntä,
    30  Tellerwo Tapion waimo!
    31  Kytke kiinni koiriasi,
    32  Rakentele rakkiasi,
    33  Kuusamisehen kujahan,
    34  Talasehen tammisehen.
    35  Silmät silkillä sitele,
    36  Päätä kääri palmikoilla,
    37  Hampahat meellä hauo,
    38  Suuwieret sulalla woilla;
    39  Jottei haise miehen henki,
    40  Tuuhua urohon tunti,
    41  Tullessani tanhuille,
    42  Jalon ohtosen owille.
    43  Ohtonen metsän omena,
    44  Metsän kaunis källeröinen!
    45  Kun kuulet minun tulewan,
    46  Miehen aimo astelewan,
    47  Kytke kynnet karwohisi,
    48  Hampahat ikenihisi,
    49  Jotet koske konnanana,
    50  Liikuta lipeänänä.
    51  Niin sie ohto pyörtelete,
    52  Mesikämmen kääntelete,
    53  Kuni pyy pesänsä päällä,
    54  Hanhi hautomaisillansa."
    55  Sillon wanha Wäinämöinen
    56  Jo tuossa ohon tapasi,
    57  Säteriset sängyt kaasi,
    58  Siat kultaset kumosi;
    59  Sanowi sanalla tuolla,
    60  Lausu tuolla lausehella:
    61  "Ole kiitetty jumala,
    62  Ylistetty luoja yksin,
    63  Kun annoit ohon osaksi,
    64  Salon kullan saalihiksi.
    65  Jos lähen ohon owille,
    66  Tasakärsän tanhuille,
    67  Pikkusilmäsen pihalle,
    68  Katsellani kultoani;
    69  Lyhyt on jalka, lysmä polwi
    70  Tasakärsä talleroinen.
    71  Ohtoseni ainoseni,
    72  Mesikämmen kaunoseni!
    73  Elä suutu suottakana,
    74  En minä sinua kaannut.
    75  Itse wierit wempeleltä,
    76  Hairahit hawun selältä,
    77  Puhki puiset kaatiosi,
    78  Halki paitasi hawusen;
    79  Sykysyiset säät lipiät,
    80  Päiwät talwiset pimiät.
    81  Ohtoseni ainoseni,
    82  Mesikämmen kaunoseni!
    83  Wiel' on maata käyäksesi,
    84  Kangasta kawutaksesi;
    85  Lähes nyt kuulu kulkemahan,
    86  Metsän auwo astumahan,
    87  Sinisukka sipsomahan,
    88  Käymähän käpiä kenkä,
    89  Näiltä pieniltä pihoilta,
    90  Kapeilta käytäwiltä,
    91  Urohisehen wäkehen,
    92  Miehisehen joukkiohon.
    93  Siell' on aitta ammon tehty
    94  Hopeaisille jaloille,
    95  Kultasille patsahille,
    96  Jonne wiemme wierahamme,
    97  Kuletamme kultasemme.
    98  Ei siellä pahoin pietä;
    99  Sima siellä syötetähän,
    100  Mesi nuori juotetahan.
    101  Lähe nyt tästä kun lähetki,
    102  Tästä pienestä pesästä,
    103  Risusilta pääaloilta,
    104  Hawusilta wuotehilta,
    105  Punasille polstarille,
    106  Sängylle säteriselle,
    107  Alla kuulun kurkihirren,
    108  Alla kaunihin katoksen.
    109  Niin sä luikkahos lumella,
    110  Kuni lumme lammikolla;
    111  Niin sä haihaos hawulla,
    112  Kuni oksalla orawa."
    113  Siitä wanha Wäinämöinen
    114  Astu soitellen ahoja,
    115  Kangasta kajahutellen,
    116  Jalon ohtosen keralla.
    117  Itse soitteli somasti,
    118  Kajahutti kaunihisti,
    119  Wiiesti weräjän suulla,
    120  Kolmasti kotimäellä.
    121  Jo soitto tupahan kuulu,
    122  Kajahus katoksen alle.
    123  Niin wäki tuwassa wirkki,
    124  Kansa kaunis wieretteli:
    125  "Kuulkootes tätä kumua,
    126  Salon soittajan sanoja,
    127  Käpylinnun kälkytystä,
    128  Metsän piian pillin ääntä."
    129  Wäki pistihen pihalle,
    130  Kansa kaunis kartanolle:
    131  "Mesiänkö metsä anto,
    132  Ilweksenkö maan isäntä,
    133  Koska laulaen tuletta,
    134  Hyreksien hiihtelettä?"
    135  Waka wanha Wäinämöinen
    136  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    137  "Sanomiks' on saukko saatu,
    138  Wirsiksi jumalan wilja,
    139  Sillä laulaen tulemma,
    140  Hyreksien hiihtelemmä.
    141  Eikä saukko saatukkana,
    142  Eikä saukko, eikä ilwes,
    143  Itse on kuulu kulkemassa,
    144  Salon auo astumassa,
    145  Waalumassa metsän waahti,
    146  Werkahousu wieremässä.
    147  Terwetän jumala tänne,
    148  Näille pienille pihoille,
    149  Kapehille kartanoille,
    150  Piikojen pitämämaille,
    151  Waimojen wanuttamille.
    152  Kun lienee wihattu wieras,
    153  Owi kiinni otto'ote;
    154  Waan kun lienee suotu wieras,
    155  Owi awoinna pitööte."
    156  Wäki wastaten sanowi,
    157  Kansa kaunis wieretteli:
    158  "Ole kiitetty jumala,
    159  Ylistetty luoja yksin,
    160  Kun annoit ohon osaksi,
    161  Salon kullan saatawaksi.
    162  Terwe nyt tänne tultuasi,
    163  Mesikämmen käytyäsi,
    164  Näille pienille pihoille,
    165  Kapehille käytäwille!
    166  Tuota toiwoin tuon ikäni,
    167  Katsoin kaiken kaswinaian,
    168  Saawaksi salon hopian,
    169  Metsän kullan kulkewaksi,
    170  Näille pienille pihoille,
    171  Kapehille käytäwille;
    172  Soiwaksi Tapion torwen,
    173  Metsän pillin piukowaksi.
    174  Toiwoin kun hyweä wuotta,
    175  Katsoin kun kaunista keseä,
    176  Niinkun suksi uutta lunta,
    177  Janhus hankea jaloa,
    178  Neiti miestä mieluhista,
    179  Punaposki puolisoa.
    180  Illat istuin ikkunassa,
    181  Aamut aitan portahalla,
    182  Kuukauet kujaisten suussa,
    183  Talwikauet tanhuilla.
    184  Lumet seisoin tanteriksi;
    185  Tanteret suliksi maiksi,
    186  Sulat maat somerikoiksi,
    187  Somerikot hiesukoiksi,
    188  Hiesukot wihottawiksi."
    189  Siitä wanha Wäinämöinen
    190  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    191  "Onko miestä ottamahan,
    192  Urosta utelemahan,
    193  Metsolasta saahessani,
    194  Tultua Tapiolasta?"
    195  Wäki wastaten sanowi,
    196  Kansa kaunis wieretteli:
    197  "Ompa miestä ottamassa,
    198  Urosta utelemassa,
    199  Metsolasta saatuasi,
    200  Tultua Tapiolasta;
    201  Jo on wiikon juomat pantu,
    202  Saatu otraset oluet,
    203  Tulewalle wierahalle,
    204  Saawalle käkeäwälle."
    205  Siitä wanha Wäinämöinen
    206  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    207  "Minne nyt wiemmä wierahamme,
    208  Kuletamma kultasemme,
    209  Näiltä pieniltä pihoilta,
    210  Kapehilta kartanoilta?"
    211  Wäki wastaten sanowi,
    212  Kansa kaunis wieretteli:
    213  "Tuonne wiettä wierahanne,
    214  Kuletatta kultasenne,
    215  Petäjäisehen pesähän,
    216  Honkasehen huonehesen,
    217  Alle kuulun kurkihirren,
    218  Alle kaunihin katoksen."
    219  Siitä wanha Wäinämöinen
    220  Itse wirkki, noin saneli:
    221  "Ohtoseni ainoseni,
    222  Mesikämmen kaunoseni!
    223  Wiell' on maata käyäksesi,
    224  Astuaksesi ahoa.
    225  Lähes nyt kulta kulkemahan,
    226  Hopia waeltamahan,
    227  Kullaista kujoa myöten,
    228  Hopiaista tietä myöten,
    229  Petäjäisehen pesähän,
    230  Huonehesen honkasehen,
    231  Alle kuulun kurkihirren,
    232  Alle kaunihin katoksen.
    233  Waro'ote waimo raukat,
    234  Kun ei karja kammostuisi,
    235  Pieni wilja wimmastuisi,
    236  Wikoisi emännän wilja,
    237  Tullessa ohon tuwille,
    238  Karwaturwan tungetessa,
    239  Käyessä nenän nykerän.
    240  Pois nyt poiat porstuasta,
    241  Piiat pihtipuolisista,
    242  Uron tullessa tupahan,
    243  Astuessa aimo miehen.
    244  Ellös nyt piikoja pelätkö,
    245  Ellös waimoja warotko,
    246  Sylttysukkia suretko,
    247  Peittopäitä peljästykö;
    248  Mi on akkoja tuwassa,
    249  Ne on kaikki karsinahan,
    250  Miehen tullessa tupahan,
    251  Astuessa aika poian.
    252  Terwe tännekki jumala,
    253  Tänne pienehen pesähän,
    254  Matalaisehen majahan,
    255  Alle kuulun kurkihirren,
    256  Alle kaunihin katoksen;
    257  Mihen nyt liitän lintuseni,
    258  Kulettelen kultaseni?"
    259  Wäki wastaten sanowi,
    260  Kansa kaunis wieretteli:
    261  "Terwe tänne tultuasi,
    262  Mesikämmen käytyäsi,
    263  Tänne pienehen pesähän,
    264  Matalaisehen majahan,
    265  Alle kuulun kurkihirren,
    266  Alle kaunihin katoksen!
    267  Tuohon liitä lintusesi,
    268  Kulettele kultasesi,
    269  Petäjäisen pienan päähän,
    270  Rahin rautasen nenähän."
    271  "Ohtoseni ainoseni,
    272  Mesikämmen kaunoseni!
    273  Jo nyt on tullut turkin tunti,
    274  Karwasi katsantoaika.
    275  El' oo ohto milläkänä;
    276  Ei sua pahoin pietä,
    277  Ei anneta karwojasi
    278  Herjojen hetaleiksi,
    279  Wallatonten waattehiksi."
    280  Siitä wanha Wäinämöinen
    281  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    282  "Minne nyt wiemmä wierahamme,
    283  Käwiämme käyttelemmä,
    284  Rahin rautasen nenästä,
    285  Päästä pitkän pintalauan?"
    286  Wäki wastaten sanowi,
    287  Kansa kaunis wieretteli:
    288  "Tuohon wienet wierahasi,
    289  Kulettanet kultasesi,
    290  Kuparihin kullittuhun,
    291  Waskipohjahan patahan.
    292  Jo on paat tulelle pantu,
    293  Waskilaiat walkialle;
    294  Wiikon on wetoset tuotu,
    295  Tuotu weet tuonnempata,
    296  Herasesta hettehestä,
    297  Läikkywästä lähtehestä;
    298  Suolat kaukoa katsottu
    299  Saksan salmilta sywiltä,
    300  Souttu suolasalmen kautta,
    301  Laiwan päältä laskettuna.
    302  Puut on puituna salosta,
    303  Ammon aikana hakattu,
    304  Tuotu tuomiwaaran päältä,
    305  Kuletettu kumpuloilta;
    306  Tuli tullut taiwosesta,
    307  Tullut taiwahan nawalta,
    308  Päältä taiwahan kaheksan,
    309  Ilmalta yheksänneltä."
    310  Sillon wanha Wäinämöinen
    311  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    312  "Ohtoseni ainoseni,
    313  Mesikämmen kaunoseni!
    314  Wiel' on maata käyäksesi,
    315  Polku poimetellaksesi.
    316  Lähes nyt kuulu kulkemahan,
    317  Mies wanha waeltamahan,
    318  Päästä pitkän pintalauan,
    319  Rahin rautasen nenästä,
    320  Kuparihin kullittuhun,
    321  Waskipohjahan patahan."
    322  Pata kiehu paukutteli
    323  Täynnä uusia lihoja,
    324  Kokonaista kolme yötä,
    325  Saman werran päiwiäki.
    326  Siitä wanha Wäinämöinen,
    327  Kun oli keitto keitettynä,
    328  Saatu kattilat tulelta,
    329  Waskilaiat walkialta,
    330  Sanowi sanalla tuolla,
    331  Lausu tuolla lausehella:
    332  "Minne nyt liitän lintuseni,
    333  Kulettelen kultaseni,
    334  Kuparista kullitusta,
    335  Waskipohjasta paasta?"
    336  Wäki wastaten sanowi,
    337  Kansa kaunis wieretteli:
    338  "Tuohon liitä lintusesi,
    339  Kulettele kultasesi,
    340  Kupin kultasen kuwulle,
    341  Wain waskisen waralle,
    342  Petäjäisen pöyän päähän.
    343  Petäjäiset tääll' on pöyät,
    344  Wait pöyällä wasesta,
    345  Kupit kullasta siwulla,
    346  Lusikkaiset hopiasta.
    347  Sihen liitä lintusesi,
    348  Kulettele kultasesi,
    349  Simoa sirettämähän,
    350  Olosia ottamahan."
    351  Siitä wanha Wäinämöinen
    352  Itse wirkki, noin nimesi:
    353  "Ohtoseni lintuseni,
    354  Mesikämmen kääröseni!
    355  Wiel' on matka käyäksesi,
    356  Retki reiahellaksesi.
    357  Lähes nyt kulta kulkemahan,
    358  Rahan armas astumahan,
    359  Kuparista kullitusta,
    360  Waskipohjasta paasta,
    361  Wain waskisen waralle,
    362  Kupin kultasen kuwulle,
    363  Petäjäisen pöyän päähän."
    364  Siitä wanha Wäinämöinen,
    365  Kun oli kupit kukkusilla,
    366  Wait warpalaitehilla,
    367  Itse wirkki, noin nimesi:
    368  "Metsolan metinen muori,
    369  Metsän kultanen kuningas,
    370  Tellerwo Tapion neiti,
    371  Metsän piika pikkarainen!
    372  Tule nyt häihin härkösesi,
    373  Pitkäwillasi pitohin.
    374  Nyt on kystä kyllin syöä,
    375  Kyllin syöä, kyllin juoa,
    376  Kyllin itsessä piteä,
    377  Kyllin antoa kylälle."
    378  Wäki tuossa noin sanowi,
    379  Kansa kaunis wieretteli:
    380  "Miss' on ohto syntynynnä,
    381  Harwakarwa kaswanunna,
    382  Mistä käyty källeröinen,
    383  Saatuna sinisaparo?
    384  Lietkö saanut saunatieltä,
    385  Kaiwotieltä kaatanunna?"
    386  Sillon wanha Wäinämöinen
    387  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    388  "Ei ohto olilla synny,
    389  Eikä riihiruumenilla;
    390  Tuoll' on ohto syntynynnä,
    391  Harwakarwa kaswanunna,
    392  Luona kuun, tykönä päiwän,
    393  Otawaisen olkapäillä,
    394  Seitsentähtisen selällä.
    395  Ukko kultanen kuningas,
    396  Mies on wanha taiwahinen,
    397  Wisko willasen wesille,
    398  Laski karwan lainehille.
    399  Tuota tuuli tuuwitteli,
    400  Ilma lieto liikutteli,
    401  Ween henki heilutteli,
    402  Aalto rannalle ajeli,
    403  Rannalle salon simasen,
    404  Nenähän metisen niemen.
    405  Mielikki metsän emäntä,
    406  Tapiolan tarkka waimo,
    407  Juoksi polwesta merehen,
    408  Wyölapasta lainehesen,
    409  Koppo kuontalon wesiltä,
    410  Willat hienot lainehilta.
    411  Liinoissansa liikutteli,
    412  Helmoissansa heilutteli;
    413  Siitä liitti lintusensa,
    414  Kuletteli kultasensa,
    415  Hopiaisehen wasuhun,
    416  Kultasehen kätkyehen;
    417  Nostatti kapalonuorat,
    418  Lapsen korkian kapalon,
    419  Oksalle olowimmalle,
    420  Lehwälle leweimmälle.
    421  Tuuwitteli tuttuansa,
    422  Liikutteli lempiänsä,
    423  Kätkyessä kultasessa,
    424  Hihnoissa hopeisissa,
    425  Alla kuusen kukkalatwan,
    426  Kukkalatwan, kultalehwän.
    427  Siinä ohtosen sukesi,
    428  Harwakarwan kaswatteli,
    429  Juuressa nyrynärien,
    430  Luona karkian karahkan,
    431  Wieressä metisen wiian,
    432  Syämessä salon sinisen.
    433  Wiel' on hampahat haussa,
    434  Kynnet kaikki kaiwoksessa;
    435  Mielikki metsän emäntä,
    436  Tapiolan tarkka waimo,
    437  Läksi hammasta hakuhun,
    438  Kynsiä kyselemähän,
    439  Jukasilta juurikoilta,
    440  Kaskikannoilta kowilta,
    441  Mäen keltaköykämiltä,
    442  Kanarwilta kaswawilta.
    443  Honka kaswo kankahalla,
    444  Kuusi kummussa yleni,
    445  Hongassa hopiaoksa,
    446  Kuusosessa kultaoksa,
    447  Ne kapo käsin tawotti,
    448  Niistä kynsiä kyhäsi,
    449  Ikeniä istutteli.
    450  Tuwan tuomisen rakenti,
    451  Laitti huonehen hawusen,
    452  Käski maata talwikauen,
    453  Asua ajat pahimmat,
    454  Ilman soita soutamatta,
    455  Wiitoja witasematta,
    456  Kangasta kapuamatta,
    457  Ahowiertä astumatta.
    458  Sielt' on saatuna hopia,
    459  Kultamme kuletettuna."
    460  Wäki nuori noin sanowi,
    461  Wäki wanha wieretteli:
    462  "Mitä tehen metsä mielty,
    463  Kuta tehen korpi kostu,
    464  Ihastu salon isäntä,
    465  Taipu ainonen Tapio?
    466  Oliko keihon keksimistä,
    467  Eli ampujan aloa?"
    468  Waka wanha Wäinämöinen
    469  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    470  "Hywin meiän metsä mielty,
    471  Hywin meiän korpi kostu,
    472  Ihastu salon isäntä,
    473  Taipu ainonen Tapio.
    474  Mielikki metsän emäntä,
    475  Tellerwo Tapion waimo,
    476  Heitti kylmille kotinsa,
    477  Asunmaansa autiaksi,
    478  Läksi tietä neuomahan,
    479  Rastia rakentamahan,
    480  Tien wieriä wiittomahan,
    481  Matkoa opastamahan.
    482  Weisti pilkat pitkin maita,
    483  Rasti waarohin rakoja,
    484  Tuli kullan muuttelohon,
    485  Hopian wajehtelohon.
    486  Ei ollut keihon keksimistä,
    487  Eikä ampujan aloa,
    488  Itse wieri wempeleltä,
    489  Horjahti hawun selältä,
    490  Puhki kultasen kupunsa,
    491  Halki marjasen mahansa;
    492  Risut rikko rintapäänsä,
    493  Hawut watsansa hajotti."
    494  "Ohtoseni ainoseni,
    495  Mesikämmen kaunoseni!
    496  Jo nyt on lässä luien luske,
    497  Luien luske, päien pauke,
    498  Kowa hammasten kolina.
    499  Otan nenän oholtani,
    500  Wainun tuntemattomaksi;
    501  Otan korwan oholtani,
    502  Korwan kuulemattomaksi;
    503  Otan silmän oholtani,
    504  Silmän näkemättömäksi."
    505  Siitä wanha Wäinämöinen
    506  Sanan wirkko, noin nimesi:
    507  "Sen nyt mieheksi sanoisin,
    508  Urohoksi arweleisin,
    509  Joka umpiluut lukisi,
    510  Sarjahampahat sanoisi,
    511  Alla luisten polwiensa,
    512  Rautasten rusamiensa."
    513  Itse umpiluut lukewi
    514  Sarjahampahat sanowi,
    515  Alla luisten polwiensa,
    516  Rautasten rusamiensa.
    517  Otti hampahat oholta,
    518  Sanan wirkko, noin nimesi:
    519  "Ohtonen metsän omena,
    520  Metsän kaunis källeröinen!
    521  Wiel' on maata käyäksesi,
    522  Saloa samotaksesi.
    523  Lähe nyt kuulu kulkemahan,
    524  Rahan armas astumahan,
    525  Tästä pienestä pesästä,
    526  Matalaisesta majasta;
    527  Tukela on tuwassa olla,
    528  Läyli lasten lämpimessä.
    529  Tästä tänne tie menewi,
    530  Rata uusi urkenewi,
    531  Wasten warwikkomäkeä,
    532  Kohti wuorta korkiata,
    533  Petäjähän pienosehen,
    534  Honkahan hawusatahan;
    535  Hywä siin' on ollaksesi,
    536  Armas aikaellaksesi;
    537  Sihen tuuli turwan tuopi,
    538  Aalto ahwenen ajawi;
    539  Siwullais on siikasaari,
    540  Luonasi lohiapajas.
    541  Sano täältä saatuasi,
    542  Metsolahan mentyäsi:
    543  'Ei siellä pahoin pietty
    544  Urohoisessa wäessä,
    545  Miehisessä joukkiossa;
    546  Sima siellä syötettihin,
    547  Mesi nuori juotettihin,
    548  Oluet ositettihin."
    549  Waka wanha Wäinämöinen
    550  Jo tuosta tuli kotihin;
    551  Wäki nuori noin sanowi,
    552  Kansa kaunis lausutteli:
    553  "Minne nyt saatit saalihisi,
    554  Ehätit erän wähäsi?
    555  Lienet jäälle jättänynnä,
    556  Uhkuhun upottanunna,
    557  Eli suohon sortanunna,
    558  Kankahasen kaiwanunna?"
    559  Waka wanha Wäinämöinen
    560  Sanan wirkko, noin nimesi:
    561  "Oisin jäälle jättänynnä,
    562  Uhkuhun upottanunna,
    563  Siinä koirat siirteleisi,
    564  Linnut liiat peitteleisi;
    565  Oisin suohon sortanunna,
    566  Kaiwanunna kankahasen,
    567  Siinä toukat turmeleisi,
    568  Söisit mustat muurahaiset.
    569  Empä jäälle jättänynnä,
    570  Uhkuhun upottanunna,
    571  Enkä suohon sortanunna,
    572  Kankahasen kaiwanunna;
    573  Tuonne saatin saalihini,
    574  Ehätin erän wähäni,
    575  Kultakunnahan kukulle,
    576  Waskiharjun hartiolle;
    577  Panin puuhun puhtahasen,
    578  Honkahan hawusatahan,
    579  Oksille olowimmille,
    580  Lehwille leweimmille,
    581  Ikenin itähän iskein,
    582  Silmin luoen luotehesen,
    583  Kaltoin kaarnapohjasehen;
    584  En latwahan laskenunna,
    585  Siinä tuuli turmelisi,
    586  Ahawa pahoin panisi."
    587  Siitä wanha Wäinämöinen
    588  Itse tuon sanoiksi saatti:
    589  "Anna toisteki jumala,
    590  Wastaki wakainen luoja
    591  Näin näissä elettäwäksi,
    592  Toiste laulaeltawaksi
    593  Näissä häissä pyylypojan,
    594  Pihlajattaren pioissa,
    595  Tuomettaren juomingissa.
    596  Anna wastaki jumala,
    597  Toisteki totinen luoja
    598  Rastia rakettawiksi,
    599  Puita pilkoteltawiksi
    600  Urohoisessa wäessä,
    601  Miehisessä joukkiossa.
    602  Anna wastaki jumala,
    603  Toisteki totinen luoja
    604  Soiwaksi Tapion pillin,
    605  Metsän pillin piukowaksi
    606  Näillä pienillä pihoilla,
    607  Kapehilla käytäwillä."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

SKVR XII2 6530. 97 %
SKVR XII2 6482. 89 %
SKVR XII2 6523. 85 %
SKVR XIII3 9555. 80 %
SKVR XIII3 9565. 76 %
JR 05430 75 %
SKVR VII4 loitsut 2482. 75 %
SKVR XII2 6467. 73 %
SKVR XII2 6538. 68 %
SKVR XII2 6406. 65 %
JR 40207 64 %
SKVR VII5 loitsut 5025. 62 %
KR 42:107 61 %
KR 43:309 61 %
SKVR XV 358. 60 %
JR 82664 60 %
SKVR XII2 6536. 60 %
JR 30920 58 %
SKVR XII2 6809. 57 %
SKVR XII2 6533. 57 %
SKVR V3 1168. 57 %
SKVR VI2 4902. 56 %
JR 31367 56 %
JR 08483 55 %
KR 42:514 55 %
SKVR XII2 6545. 54 %
SKVR XII2 6531. 54 %
SKVR XII2 6519. 53 %
SKVR VI2 5409. 53 %
SKVR I4 1122. 53 %
KR 42:6408 53 %
SKVR I4 1248. 53 %
JR 75950 52 %
SKVR XII2 6832. 52 %
SKVR VII5 loitsut 3917. 52 %
KR 47:40 50 %
KR 42:143 50 %