vkalevala29
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 29
OSA: Wanha Kalevala

    1  Waka wanha Wäinämöinen
    2  Arwelewi aiwossansa:
    3  "Jo nyt soitanto käwisi,
    4  Ilon teentä kelpoaisi,
    5  Näillä pienillä pihoilla,
    6  Kapehilla käytäwillä,
    7  Waan on kantelo kaonnut,
    8  Iloni ikäti mennyt,
    9  Kalasehen kartanohon,
    10  Lohisehen louhikkohon,
    11  Ahin hauin haltioille,
    12  Wellamon ikiwäelle.
    13  Harwon Ahti antanewi,
    14  Kun on kerran keksinynnä."
    15  Waka wanha Wäinämöinen
    16  Meni sepponsa pajahan,
    17  Sanan wirkko, noin nimesi:
    18  "Oi sie seppo Ilmarinen!
    19  Tao rautanen harawa,
    20  Warsi waskinen walaos,
    21  Jolla ma meret haroan
    22  Laposille aallot lasken,
    23  Saaha harppu hauinluinen,
    24  Kantelo kalanewänen,
    25  Kalasesta kartanosta,
    26  Lohisesta louhikosta."
    27  Se on seppo Ilmarinen,
    28  Takoja iän ikuinen,
    29  Tako rautasen harawan,
    30  Warren waskisen wanuwi;
    31  Tako piit satoa syltä,
    32  Warren wiittä walmisteli.
    33  Siitä wanha Wäinämöinen
    34  Otti rautasen harawan,
    35  Läksi selwille wesille,
    36  Ulapoille aukeille;
    37  Harawoipi rannan raiskat,
    38  Ruowon ruusut, kaislan kaikut,
    39  Tukulle meret tukusi,
    40  Laposille lasketteli.
    41  Eipä löynnyt, ei tawannut,
    42  Hauinluista harppuansa,
    43  Iki mennyttä iloa,
    44  Kaonnutta kanteletta.
    45  Siitä wanha Wäinämöinen
    46  Jo kohin kotia astu
    47  Alla päin, pahoilla mielin,
    48  Kaiken kallella kypärin.
    49  Niin aholla seisotaksen,
    50  Katseleksen, kuunteleksen,
    51  Kuuli koiwun itkewänsä,
    52  Puun wisan wetistelewän.
    53  Kysytteli, lausutteli:
    54  "Mit' itket wihanta koiwu,
    55  Wesalehti wierettelet,
    56  Wyöhyt walkia walitat?
    57  Ei sua sotahan wieä,
    58  Ei tahota tappelohon."
    59  Koiwu taiten wastaeli,
    60  Puu wisanen wieretteli:
    61  "Niin ne muutamat sanowi,
    62  Moniahat arwelewi,
    63  Eläwän minun ilossa,
    64  Riemussa remuelewan;
    65  Minä hoikka huolissani,
    66  Ikäwissäni ilotsen,
    67  Panen pakkopäiwissäni.
    68  Typeryyttä tyhjä itken,
    69  Wajouttani walitan;
    70  Kun olen kowin osaton,
    71  Tuiki waiwanen waraton,
    72  Näillä paikoilla pahoilla,
    73  Lakeilla laitumilla.
    74  Useinpa minun polosen,
    75  Usein polon alasen,
    76  Paimenet pahat kesällä
    77  Puhki wiiltäwät pukuni,
    78  Halki mahalaisen mahani.
    79  Usein minä polonen,
    80  Usein polon alanen,
    81  Näillä paikoilla pahoilla,
    82  Lakehilla laitumilla,
    83  Karsitahan kaskipuiksi,
    84  Pinopuiksi pilkutahan,
    85  Kolmasti tänä kesänä,
    86  Tänä suurena suwena,
    87  Miehet allani asuiwat,
    88  Kirwestänsä kitkuttiwat,
    89  Mun polosen pään waralle,
    90  Warten kauloa katalan.
    91  Tuota itken tuon ikäni,
    92  Puhki polweni murehin,
    93  Kun olen kowin osaton,
    94  Tuiki waiwanen waraton,
    95  Kowan ilman kohtelossa,
    96  Talwen tullessa tukelan.
    97  Jopa aina aikaisin
    98  Murhe muowon muuttelewi,
    99  Huoli päätäni panewi,
    100  Kaswot käypi kalweheksi,
    101  Muistellessa mustat päiwät,
    102  Pahat ajat arwellessa.
    103  Siitä tuuli tuskat tuopi,
    104  Pakkanen pahimmat päiwät;
    105  Tuuli turkkia tuhuwi,
    106  Lempo lehet leikkoawi,
    107  Jotta aiwan alastonna
    108  Palelen pahalla säällä,
    109  Pakkasen pahan käsissä,
    110  Koprissa kowan wihurin."
    111  Sano wanha Wäinämöinen:
    112  "El' itke wihanta koiwu,
    113  Wesalehti wierettele,
    114  Wyöhyt walkia walita.
    115  Saan ma itkusi iloksi,
    116  Murehesi muuksi muutan,
    117  Käännän huolesi huwiksi."
    118  Siitä wanha Wäinämöinen
    119  Weisti käyreä wisasta,
    120  Koppoa kowasta puusta,
    121  Kanteletta koiwuesta.
    122  Weisteli kesäsen päiwän,
    123  Kalkutteli kanteletta,
    124  Nenässä utusen niemen,
    125  Päässä saaren terhenisen.
    126  Saip' on koppa kanteletta,
    127  Emäpuu iloa uutta,
    128  Koppa koiwusta lujasta,
    129  Emäpuu wisaperästä.
    130  Siitä wanha Wäinämöinen
    131  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    132  "Tuoss' on koppa kanteletta,
    133  Emäpuu iki iloa,
    134  On koppa kowasta puusta,
    135  Emäpuu wisaperästä;
    136  Mistä naulat saatanehe,
    137  Piättimet perittänehe?"
    138  Kaswo tammi tanhualla,
    139  Puu pitkä pihan perällä,
    140  Tammessa tasaset oksat,
    141  Joka oksalla omena,
    142  Omenalla kultapyörä,
    143  Kultapyörällä käkönen,
    144  Niin käki kukahtelewi
    145  Wirkaten sanoa wiisi,
    146  Kukahellen kuuennenki.
    147  Kulta suusta kumpuawi,
    148  Hopia walahtelewi,
    149  Kultaselle kunnahalle,
    150  Hopeaiselle mäelle.
    151  Siit' on naulat kantelehen,
    152  Piättimet wisaperähän.
    153  Waka wanha Wäinämöinen
    154  Siitä noin sanoiksi wirkki:
    155  "Nyt on naulat kantelessa,
    156  Piättimet wisaperässä,
    157  Käen kullan kukkumasta,
    158  Hopiaisen huolinnasta;
    159  Wielä uupuwi wähäsen,
    160  Wiittä kieltä kanteloinen;
    161  Mistä kielet saatanehe,
    162  Jouhet jouatettanehe?"
    163  Itki immikkö aholla,
    164  Nuori neitonen norolla;
    165  Eipä impi itkenynnä,
    166  Ei warsin ilonnukkana.
    167  Laulo iltansa kuluksi,
    168  Auringon alimenoksi,
    169  Miehen toiwossa tulewan,
    170  Sulhon saawan suosiossa.
    171  Waka wanha Wäinämöinen
    172  Kuulewi kujertelewan,
    173  Lapsukaisen laulelewan;
    174  Sanan wirkko, noin nimesi:
    175  "Anna impi hapsiasi,
    176  Neitonen hiwuksiasi;
    177  Tuo minulle hiwusta wiisi,
    178  Kuusi hastasi kuleta,
    179  Saisin kielet kantelehen,
    180  Äänyet iki ilohon."
    181  Anto impi hapsiansa,
    182  Neitonen hiwuksiansa;
    183  Antopa hiwusta wiisi,
    184  Kuusi hastansa kuletti.
    185  Siit' on kielet kantelessa,
    186  Äänyet iki ilossa.
    187  Siitä wanha Wäinämöinen
    188  Itse rupesi runoille,
    189  Istuwi ilon teolle,
    190  Kiwiselle portahalle,
    191  Petäjäisen pienan päähän,
    192  Rahin rautasen nenähän.
    193  Sowitteli soittoansa,
    194  Laaitteli lauluansa,
    195  Pani soiton soittamahan,
    196  Laski äänen laulamahan.
    197  Jop' on wirkki puu wisanen,
    198  Wesalehti leikittäwi,
    199  Kukkuwi käkösen kulta,
    200  Hiwus impyen ilosi.
    201  Sormin soitti Wäinämöinen,
    202  Kielin kanterwo pakasi;
    203  Notkot nousi, mäet aleni,
    204  Ylähäiset maat aleni,
    205  Alahaiset maat yleni,
    206  Wuoret waskiset wawahti,
    207  Kaikki kalliot kajahti,
    208  Kannot hyppi kankahilla,
    209  Kiwet rannalla rakoili,
    210  Mäellä pelmusi petäjät.
    211  Kuuluwi soria soitto,
    212  Kuulu kuutehen kylähän,
    213  Pitäjähän seitsemähän.
    214  Lintuja liki tuhatta
    215  Lenti luoksi Wäinämöisen,
    216  Luoksi laulajan urohon.
    217  Kotka kun kotona kuuli
    218  Sen sulosen Suomen soiton,
    219  Heitti pentunsa pesähän,
    220  Lenti mailta wierahilta,
    221  Kanteletta kuulemahan,
    222  Iloa imehtimähän.
    223  Korwen ukko koirinensa
    224  Tanssiwi tasajalassa,
    225  Tehessä isän iloa,
    226  Soitellessa Wäinämöisen.
    227  Siinä wanha Wäinämöinen
    228  Kyllä soitteli somasti,
    229  Kajahutti kaunihisti;
    230  Kun han soitteli kotona,
    231  Huonehessa honkasessa,
    232  Niin katot kajahteliwat,
    233  Ikkunat ilotteliwat,
    234  Silta soitti sorsanluinen,
    235  Laki kultanen kulisi.
    236  Kun han kulki kuusikossa,
    237  Waelti petäikössä,
    238  Kuusoset kumartelihen,
    239  Männyt määllä kääntelihen,
    240  Käpöset keolla wieri,
    241  Hawut juurelle hajosi.
    242  Kun han liikahti lehossa,
    243  Lehot leikkiä pitiwät;
    244  Kun han astahti aholle,
    245  Kukat kulkiwat kutuhun,
    246  Wesat nuoret notkahteli.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

SKVR XIII1 281. 66 %
SKVR VII2 1601. 65 %
SKVR V1 132. 54 %
JR 79220 52 %