vkalevala30
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 30
OSA: Wanha Kalevala

    1  Waka wanha Wäinämöinen
    2  Matkojansa mittelewi,
    3  Toinen nuori Joukahainen
    4  Ajoa suhuttelewi.
    5  Tulit tiellä wastatusten,
    6  Rahis puuttu rahkehesen,
    7  Aisa aisahan takeltu,
    8  Wemmel wempelen nenähän.
    9  Wesi tippu wempelestä,
    10  Raswa rahkehen nenästä.
    11  Siinä seiso Wäinämöinen,
    12  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    13  "Siirry tieltä Joukahainen,
    14  Sie olet nuorempi minua."
    15  Se on nuori Joukahainen
    16  Sanan wirkko, noin nimesi:
    17  "Wähä miehen nuoruesta,
    18  Nuoruesta, wanhuesta,
    19  Kenpä tieolta parempi,
    20  Sen on tiellä seisominen;
    21  Kenpä tieolta wähempi,
    22  Sen on tieltä siirtyminen."
    23  Sano wanha Wäinämöinen:
    24  "Kun ollet tieolta enämpi,
    25  Sano korwin kuullakseni,
    26  Mitäpäs enemmän tieät."
    27  Sano nuori Joukahainen:
    28  "Tieänpä minä jotaki:
    29  Pohjola porolla kynti,
    30  Etelä emähewolla,
    31  Takalappi tarwahalla.
    32  Siiall' on siliät pellot,
    33  Tawilla laki tasanen;
    34  Hyw' on hylkehen eleä,
    35  Juopi wettä wiereltänsä,
    36  Luotahan lohia syöpi,
    37  Siwultansa siikasia.
    38  Hauki hallalla kutewi,
    39  Suukonna kowalla säällä;
    40  Ahwen arka märkähäntä
    41  Sykysyt sywillä uipi,
    42  Kesät kuiwilla kutewi;
    43  Käypi särki säärtä lyöen,
    44  Lohi konstin koipiellen."
    45  Sillon wanha Wäinämöinen
    46  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    47  "Niin mitä enemmän tieät,
    48  Ulommaksi arwaelet?"
    49  Sano nuori Joukahainen:
    50  "Tieän siitäki etemmä,
    51  Ulommaksi arwaelen:
    52  Puut pitkät Pisan mäellä,
    53  Hongat Hornan kalliolla.
    54  Paju on puita ensimmäinen,
    55  Paju puita, mätäs maita,
    56  Kiiskinen ween kaloja,
    57  Ilman lintuja tiainen,
    58  Kyytöläinen käärmehiä.
    59  Tulen synty taiwosesta,
    60  Wuoresta wetosen synty.
    61  Alku rauan ruostehesta."
    62  Waka wanha Wäinämöinen
    63  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    64  "Niin mitä enemmän tieät,
    65  Ulommaksi arwaelet?
    66  Sano tarkkoja tosia,
    67  Muisteloita muinosia."
    68  Sano nuori Joukahainen:
    69  "Tieän kuitenki wähäsen,
    70  Muistan ajan muutamanki:
    71  Muistan meret kynnetyksi,
    72  Kalahauat kaiwetuksi,
    73  Siweret sywennetyksi,
    74  Sarkajaot sauotuksi,
    75  Mäet mullermoitetuksi,
    76  Wuoret luowuksi kokohon,
    77  Ilman pielet pistetyksi,
    78  Taiwon kaaret kannetuksi,
    79  Taiwoset tähytetyksi."
    80  Sillon wanha Wäinämöinen
    81  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    82  "Lapsen tieto, naisen muisti,
    83  Ei ole partasuun urohon.
    84  Omat on meret kyntämäni,
    85  Meren kolkot kuokkimani,
    86  Kalahauat kaiwamani,
    87  Siweret sywentämäni,
    88  Sarkajaot sauomani,
    89  Mäet mullermoittamani,
    90  Kiwet luomani kokohon;
    91  Olin ma miessä kolmantena
    92  Ilman pieltä pistämässä,
    93  Taiwon kaarta kantamassa,
    94  Taiwoa tähyttämässä."
    95  Siinä nuori Joukahainen
    96  Murti suuta, wäänti päätä,
    97  Murti mustoa hawenta,
    98  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    99  "Tieän wieläki wähäsen,
    100  Ulommaksi ymmärtelen;
    101  Tuonne laulan tuhman miehen,
    102  Laulan lastuiksi wesille,
    103  Lumpehiksi lainehille."
    104  Siitä suuttu Wäinämöinen,
    105  Siitä suuttu ja häpesi.
    106  Itse loihen laulamahan,
    107  Sai itse sanelemahan;
    108  Ei oo laulut lasten laulut,
    109  Lasten laulut, naisten naurut,
    110  Waan on partasuun urohon,
    111  Joit' ei laula kaikki lapset,
    112  Eikä poiat puoletkana,
    113  Kolmannetkana kosiat,
    114  Nykysessä nuorisossa,
    115  Polwessa ylenewässä.
    116  Laulo wanha Wäinämöinen,
    117  Järwet läikky, maa järisi,
    118  Wuoret waskiset wapisi,
    119  Paaet wahwat paukahteli,
    120  Kiwilinnat liikahteli,
    121  Tornit maahan torkahteli,
    122  Portit Pohjolan repesi,
    123  Ilman kaaret katkieli.
    124  Laulo nuoren Joukahaiset,
    125  Laulo suohon suoniwöistä,
    126  Niittuhun nisälihoista,
    127  Kainaloista kankahasen.
    128  Laulo koiran Joukahaisen
    129  Kynsin kylmähän kiwehen,
    130  Hampahin wesihakohon;
    131  Laulo jousen Joukahaisen
    132  Kaariksi wesien päälle;
    133  Laulo nuolet Joukahaisen
    134  Hawukoiksi kiitäwiksi;
    135  Laulo pystysän kypärin
    136  Otawaisten olkapäille;
    137  Laulo haljakan sinisen
    138  Hattaroiksi taiwahalle;
    139  Laulo ussakan utusen
    140  Halki taiwahan tähiksi.
    141  Itse nuori Joukahainen
    142  Jo on suossa suoniwöistä,
    143  Niitussa nisälihoista,
    144  Kainaloista kankahassa.
    145  Se siitä hywin pahastu,
    146  Toki wiimmen tuskautu,
    147  Sanowi sanalla tuolla,
    148  Lausu tuolla lausehella:
    149  "Oi sie wiisas Wäinämöinen,
    150  Tietäjä iän ikuinen!
    151  Pyörrytä pyhät sanasi,
    152  Peräytä lausehesi,
    153  Päästä tästä pälkähästä,
    154  Tästä seikasta selitä."
    155  Se on wiisas Wäinämöinen
    156  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    157  "Niin mitä minulle annat,
    158  Kun pyörrän pyhät sanani,
    159  Peräytän lauseheni?"
    160  Sano nuori Joukahainen:
    161  "Ompa mulla kaarta kaksi,
    162  Toinen tarkka ammunnalta,
    163  Toinen lyömähän riwiä;
    164  Ota niistä jompikumpi."
    165  Sano wanha Wäinämöinen:
    166  "Katson ma päälle kaariesi;
    167  Huolin hurja jousistasi;
    168  On kaari itselläniki
    169  Kahta mointa kallihimpi,
    170  Kahta kolmia parempi.
    171  Ei ole kaaren kantajoa,
    172  Eikä nuolen noutajoa;
    173  Mitä annat lunnahaksi?"
    174  Sano nuori Joukahainen:
    175  "On minull' oritta kaksi,
    176  Toinen tarkka askelelta,
    177  Toinen käymähän ripiä;
    178  Ota niistä jompikumpi,
    179  Päästä tästä pälkähästä
    180  Tästä seikasta selitä."
    181  Sano wanha Wäinämöinen:
    182  "Katson päälle orittesi,
    183  Suren sukkajalkojasi;
    184  On ori itselläniki
    185  Kahta kolmia parempi,
    186  Wiittä kuutta wirkiämpi,
    187  Jonk' on lampi lautasilla,
    188  Wesi selwä selkäluilla,
    189  Syö se heinät hettehestä,
    190  Ween pilwestä pitäwi.
    191  Ei ole oron ottajoa,
    192  Suwikunnan suitsioa,
    193  Warsan wiejeä waolle;
    194  Mitä annat lunnahaksi?"
    195  Sano nuori Joukahainen:
    196  "On mulla sisar koissa,
    197  Jok' on warrelta walittu,
    198  Sekä kaunis kaswannolta;
    199  Annan ainoan sisaren,
    200  Lainoan emoni lapsen,
    201  Polwiseksi puolisoksi,
    202  Wanhan päiwäsi waraksi,
    203  Sie pyörrä pyhät sanasi,
    204  Peräytä lausehesi,
    205  Päästä tästä pälkähästä,
    206  Tästä seikasta selitä."
    207  Sillon wanha Wäinämöinen
    208  Pyörrytti pyhät sanansa,
    209  Perähytti lausehensa.
    210  Itse nuori Joukahainen,
    211  Alla päin, pahoilla mielin,
    212  Kaiken kallella kypärin,
    213  Itkeä wetistelewi,
    214  Kotihinsa tullessansa.
    215  Isä pääty ikkunassa,
    216  Emo aittojen wajoilla.
    217  Emo ennätti kysyä,
    218  Waimo wanha tutkaella:
    219  "Mitä itket poikueni,
    220  Waiwan nähtyni walitat."
    221  Sano nuori Joukahainen:
    222  "Ohoh maammo kantajani,
    223  Oi emo ylentämäni!
    224  Ompa syytä itkiällä,
    225  Waiwoja wetistäjällä.
    226  Tuota itken tuon ikäni,
    227  Puhki polweni murehin,
    228  Annon ainoan sisaren,
    229  Lainasin emoni lapsen,
    230  Wanhalle Wäinämöiselle,
    231  Ikuiselle tietäjälle.
    232  Annon wanhalle waraksi,
    233  Turwaksi tutisewalle."
    234  Emo kahta kämmentänsä,
    235  Hyrehti molempiansa,
    236  Sanan wirkko, noin nimesi:
    237  "Ellös itke poikueni,
    238  Ei ole itettäwiä;
    239  Tuota toiwoin tuon ikäni,
    240  Puhki polweni halasin,
    241  Suwukseni suurta miestä,
    242  Wäwykseni Wäinämöistä,
    243  Laulajoa langokseni."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems