vkalevala31
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 31
OSA: Wanha Kalevala

    1  Sisar nuoren Joukahaisen,
    2  Ainoa emonsa lapsi,
    3  Läksi wastoa metsästä,
    4  Wastan päitä warwikosta.
    5  Taitto wastan taatollensa,
    6  Toisen taitto maamollensa,
    7  Kolmatta kohotteleksen
    8  Nuorimmalle weiollensa.
    9  Tuli wanha Wäinämöinen,
    10  Sanan wirkko, noin nimesi:
    11  "Kaswa tyttö minussa mielin,
    12  Elä muissa nuorisoissa;
    13  Kaswa kaioissa somissa,
    14  Weny werkawaattehissa,
    15  Kaswa leiwän kannikalla,
    16  Wehnäleiwän wiploisilla."
    17  Neiti itkien kotihin,
    18  Kallotellen kartanolle.
    19  Isä pääty ikkunassa
    20  Kirweswartta wuolemassa:
    21  "Mitä itket tytti raukka,
    22  Tytti raukka, neiti nuori?"
    23  "Ompa syytä itkiällä,
    24  Waiwoja wesistäjällä.
    25  Sitä itken taattoseni,
    26  Kirpo risti rinnaltani,
    27  Kari wyöstäni karisi;
    28  Rinnalta hopiaristi,
    29  Kari kulta wyöhyestä."
    30  Weljekset weräjän suussa
    31  Laitioita laatimassa:
    32  "Mitä itket sisko raukka,
    33  Sisko raukka, neiti nuori?"
    34  "Ompa syytä itkiällä,
    35  Waiwoja wesistäjällä.
    36  Sitä itken weikkoraukat,
    37  Kirpo sormus sormestani,
    38  Helmet kaulasta helisi;
    39  Kultasormus sormestani,
    40  Kaulasta hopiahelmet."
    41  Sisarekset sillan päässä
    42  Wyötä kullaista kutowat:
    43  "Mitä itket sisko raukka,
    44  Sisko raukka, neiti nuori?"
    45  "Ompa syytä itkiällä,
    46  Waiwoja wesistäjällä.
    47  Sitä itken siskoraukat,
    48  Kirpo kullat kulmiltani,
    49  Hopiat hiwuksiltani,
    50  Sinilangat silmiltäni,
    51  Punalangat pääni päältä."
    52  Emo aitan kynnyksellä
    53  Woita kirnussa pesewi:
    54  "Mitä itket tytti raukka,
    55  Tytti raukka, neiti nuori?"
    56  "Ompa syytä itkiällä,
    57  Waiwoja wesistäjällä.
    58  Sitä itken maammoseni,
    59  Läksin wastoa metsästä,
    60  Wastan päitä warwikosta;
    61  Taiton wastan taatolleni,
    62  Toisen taiton maamolleni,
    63  Kolmatta kohottelimme
    64  Nuorimmalle weiolleni,
    65  Osmonen norosta nousi,
    66  Kalewainen kastemailta:
    67  "Kaswa neiti minussa mielin,
    68  Elä muissa nuorisoissa;
    69  Kaswa kaioissa somissa,
    70  Weny werkawaattehissa,
    71  Kaswa leiwän kannikalla,
    72  Weny leiwän wiplosilla."
    73  "El' oo neiti milläkänä,
    74  Emon tuoma tuollakana;
    75  Astu aittahan mäellä,
    76  Kalkuttele kartanolle;
    77  Kolm' on aittoa mäellä,
    78  Awaos parahin aitta.
    79  Syö sie siellä wuosi woita,
    80  Tulet muita muolahampi;
    81  Syö toinen sian lihoa,
    82  Tulet muita sirkiämpi;
    83  Kolmas kuore kokkaroita,
    84  Tulet muita kaunihimpi.
    85  Siell' on arkku arkun päällä,
    86  Lipas lippahan lomassa;
    87  Awaos parahin arkku,
    88  Kimahuta kirjokansi,
    89  Siin' on kuusi kultawyötä,
    90  Seitsemän sinihamoista.
    91  Pane päällesi parainta,
    92  Komehinta kaulallesi,
    93  Ripeintä rinnoillesi,
    94  Warrellesi walkeinta."
    95  Meni itkien pihalle,
    96  Kallotellen kartanolle.
    97  Illat itki ikkunassa,
    98  Aamut aitan kynnyksellä,
    99  Päiwäkauet kartanolla,
    100  Kuukauet kujaisten suilla,
    101  Sanowi sanalla tuolla,
    102  Lausu tuolla lausehella:
    103  "En minään ennen ollut
    104  Mustin muita neitosia,
    105  Kalpeampi ween kaloja,
    106  Tulin muita mustemmaksi,
    107  Kalpeammaksi kaloja."
    108  Meni emo katsomahan
    109  Kolme yötä oltuansa:
    110  "Mitä itket tytti raukka,
    111  Nuorra saatuni walitat?"
    112  "Ompa syytä itkiällä,
    113  Waiwoja walittajalla;
    114  Sitä itken maammoseni,
    115  En mä wanhalle menisi,
    116  Ikiwanhalle waraksi,
    117  Turwaksi tutisewalle,
    118  Suojaksi sopun kululle;
    119  Menisin minä merehen,
    120  Alle aawojen sywien,
    121  Sisareksi siikasille,
    122  Weikoksi ween kaloille.
    123  Hyw ompi meressä olla,
    124  Alla aaltojen asua,
    125  Sisarena siikasilla,
    126  Weikkona ween kaloilla;
    127  Siika silmäni pesisi;
    128  Hauki pääni harjoaisi."
    129  Meni aittahan mäellä,
    130  Kallotteli kartanolle.
    131  Kolm' on aittoa mäellä,
    132  Aukasi parahan aitan.
    133  Siell' on arkku arkun päällä,
    134  Lipas lippahan lomassa.
    135  Aukasi parahan arkun,
    136  Kimahutti kirjokannen;
    137  Löysi kuusi kultawyötä,
    138  Seitsemän sinihamoista.
    139  Pani kullat kulmillensa,
    140  Hopiat hiwuksillensa,
    141  Sinilangat silmillensä,
    142  Punalangat päänsä päälle.
    143  Pani päällensä parasta,
    144  Kaulallensa kaunihinta,
    145  Ripehintä rinnoillensa,
    146  Warrellensa walkehinta.
    147  Siitä syöstihen merehen,
    148  Alle aawojen sywien,
    149  Sisareksi siikasille,
    150  Weikoksi ween kaloille.
    151  Emo aittahan tulewi
    152  Kolme yötä oltuansa:
    153  "Minn' on saanut tytti raukka?
    154  Jo on kuollut tytti raukka;
    155  Mennyt lietohon merehen,
    156  Alle aawojen sywien,
    157  Sisareksi siikasille,
    158  Weikoksi ween kaloille.
    159  Sisarena siiat syöpi,
    160  Ween kalat weikkonansa."
    161  Siitä emo itkemähän,
    162  Kyynelwierus wieremähän.
    163  Wieri kyynel, wieri toinen,
    164  Wieri wetrehet wetensä,
    165  Ihopäillä itkewillä,
    166  Muheilla muotopäillä,
    167  Wieri poskille polosen.
    168  Wieri kyynel, wieri toinen,
    169  Wieri wetrehet wetensä,
    170  Polosilta poskiltansa,
    171  Ripeille rinnoillensa.
    172  Wieri kyynel, wieri toinen,
    173  Wieri wetrehet wetensä,
    174  Ripehiltä rinnoiltansa,
    175  Hienosille helmoillensa.
    176  Wieri kyynel, wieri toinen,
    177  Wieri wetrehet wetensä,
    178  Hienosilta helmoiltansa,
    179  Sulkkusille sukkasille.
    180  Wieri kyynel, wieri toinen,
    181  Wieri wetrehet wetensä,
    182  Sulkkusilta sukkasilta,
    183  Kautokengän kantasille.
    184  Wieri kyynel, wieri toinen,
    185  Wieri wetrehet wetensä,
    186  Kautokengän kantasilta,
    187  Maahan alle jalkojensa.
    188  Wieri maahan maan hywiksi,
    189  Wetehen ween hywiksi.
    190  Niin kaswo jokea kolme
    191  Yhen ihmisen itusta,
    192  Yhen immen kyyneleistä.
    193  Kaswawi joka jokehen
    194  Kolme koskea kowoa,
    195  Yhen ihmisen itusta,
    196  Yhen immin kyyneleistä.
    197  Kaswo kolmin luotoloita
    198  Joka kosken kuohumille;
    199  Kolmin koiwuja yleni
    200  Joka luowon partahalle;
    201  Sai siitä käkeä kolme
    202  Koiwuloihin kukkumahan.
    203  Yksi kukku lemmen, lemmen,
    204  Lapselle lemmettömälle,
    205  Toinen kukku armon, armon,
    206  Armottomalle emolle,
    207  Kolmas kukku sulhon, sulhon,
    208  Sulhottomalle tytölle.
    209  Siitä wanha Wäinämöinen
    210  Oli ongella olia,
    211  Käeksellä käänteliä,
    212  Nenässä utusen niemen,
    213  Päässä saaren terhenisen.
    214  Otti ongen taskustansa,
    215  Wäkärauan wäskystänsä;
    216  Ongetteli ongellansa,
    217  Takrallansa tarkoteli.
    218  Wapa waskinen wapisi,
    219  Hopiainen siima siuku,
    220  Nuora kultanen kulisi.
    221  Jo päiwänä muutamena,
    222  Huomenna monikahana,
    223  Kala otti onkehensa,
    224  Tarttu takrarautahansa.
    225  Sen weti wenosehensa,
    226  Talu talkapohjahansa.
    227  Katselewi, kääntelewi,
    228  Sanan wirkko, noin nimesi:
    229  "Mi on kummasen kuwannut?
    230  Emp' on tuota tunnekkana.
    231  Siliähk' on siikaseksi,
    232  Kuliahka kuujaseksi,
    233  Haliahka haukiseksi,
    234  Ewätön emäkalaksi,
    235  Räpylätön hylkeheksi,
    236  Ihala imehnoseksi,
    237  Pääriwaton neitoseksi,
    238  Wyötön Wäinön tyttöseksi,
    239  Korwiton kotiomaksi;
    240  Luonnouko lohikalaksi?"
    241  Wyöll on weitsi Wäinämöisen,
    242  Pää hopia huotrassansa,
    243  Lohi leikkaellaksensa,
    244  Kala palstoin pannaksensa,
    245  Satronaisiksi saroiksi,
    246  Lohisiksi lounahiksi,
    247  Paaston ajaksi paloiksi.
    248  Alko lohta leikkaella,
    249  Weitsin wiilteä kaloa;
    250  Lohi loiskahti merehen,
    251  Kala kirjo kimmeltihen,
    252  Pohjasta punasen purren,
    253  Emästä eriwenehen.
    254  Äsken päätänsä ylenti,
    255  Oikiata olkapäätä,
    256  Wasempia warpahia,
    257  Sormia nimettömiä,
    258  Wihurilla wiiennellä,
    259  Kupehella kuuennella.
    260  Nosti kättä oikiata,
    261  Näytti jalkoa wasenta,
    262  Seitsemmännellä selällä,
    263  Aallolla yheksännellä.
    264  Sieltä noin sanoiksi wirkki:
    265  "Ohoh sinua ukko utran!
    266  Kun et tuntenut piteä
    267  Ween wiimmeistä tytärtä,
    268  Ahin lasta ainokaista,
    269  Wellamon wetistä neittä.
    270  En ollut lohi punanen;
    271  Olin sisar Joukahaisen,
    272  Kuta pyyit kuun ikäsi,
    273  Puhki polwesi halasit.
    274  Enk' ollut minä tulewa
    275  Lohi leikkoallaksesi,
    276  Kala wiploin wiilläksesi,
    277  Eli palstoin pannaksesi,
    278  Aamusiksi atrioiksi,
    279  Murkkinaisiksi muruiksi,
    280  Lohisiksi lounahiksi,
    281  Paaston ajaksi paloiksi."
    282  Sano wanha Wäinämöinen:
    283  "Miksi sie tulit minulle."
    284  "Olinpa minä tulewa
    285  Kainaloiseksi kanaksi,
    286  Ikuseksi istujaksi,
    287  Polwiseksi puolisoksi.
    288  Tulin wanhalle waraksi,
    289  Turwaksi tutisewalle,
    290  Sun sian lewittäjäksi,
    291  Pään alasen laskiaksi,
    292  Pirtin pienen pyyhkiäksi,
    293  Lattian lakasiaksi,
    294  Tulen tuojaksi tupahan,
    295  Walkian wirittäjäksi,
    296  Olutkannun kantajaksi,
    297  Atrian asettajaksi."
    298  Sano wanha Wäinämöinen
    299  Alla päin pahoilla mielin:
    300  "Oi sie sisar Joukahaisen!
    301  Woi sie tulla toinen kerta."
    302  Ei eneä tullukkana,
    303  Itse aaltohin aleni.
    304  Tuonne waipu wastikänä,
    305  Ween kalwosta katosi,
    306  Kiwen kirjawan sisähän,
    307  Maksan karwasen malohon.
    308  Siitä wanha Wäinämöinen
    309  Alla päin pahoilla mielin,
    310  Kaiken kallella kypärin,
    311  Kotihinsa tullessansa,
    312  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    313  "Ohoh hullu hulluuttani,
    314  Mieleltä wäheyttäni!
    315  Olipa minullai mieltä,
    316  Ajatusta annettuna,
    317  Syäntä suurta surwottuua;
    318  Oli ennen aikoinansa,
    319  Waan ei nyt nykysin aion.
    320  Nyt on mieli melkiässä,
    321  Ajatukset arwosessa,
    322  Kaikki toimi toisialla.
    323  Jota toiwoin tuon ikäni,
    324  Puhki polweni halasin,
    325  Äsken tuli onkeheni,
    326  Tarttu takrarautahani,
    327  Waan en tuntenut piteä,
    328  Ween wiimmeistä tytärtä,
    329  Ahin lasta ainoata,
    330  Wellamon wetistä neittä.
    331  Sano nyt Untamo unesi,
    332  Makuhusi maan wenyjä,
    333  Missä Wuojela eläwi,
    334  Neiot Wellamon wenywi."
    335  Sano Untamo unensa,
    336  Makuhunsa maan wenyjä:
    337  "Tuolla Ahtola asuwi,
    338  Neiot Wellamon wenywi,
    339  Alla aaltojen sywien,
    340  Selässä meren sinisen,
    341  Kirjawan kiwen sisässä,
    342  Maksan karwasen malossa.
    343  Siellä Ahtola asuwi,
    344  Neiot Wellamon wenywi,
    345  Pikkusessa pirttisessä,
    346  Kamarissa kaitasessa,
    347  Saan lukkojen takana,
    348  Tuhansin awaimien."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems