vkalevala32
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 32
OSA: Wanha Kalevala

    1  Marjatta koria kuopus
    2  Kaswo koissa korkiassa;
    3  Hirren kynnystä kulutti
    4  Hienosilla helmoillansa,
    5  Kamanoa kaksi hirttä
    6  Pätöwillä pääriwoilla,
    7  Siltalauan lattioa
    8  Kautokengän kantasilla.
    9  Marjatta koria kuopus
    10  Aina piikuen pitänyt,
    11  Aina ollut neityenä,
    12  Pantu on lehmän lypsäntähän.
    13  Lypsi lehmät leppehesti,
    14  Muut on kaikki lehmät lypsi,
    15  Senpä heitti lypsämättä,
    16  Ku oli häirynyt härille.
    17  Marjatta koria kuopus,
    18  Aina piikuen pitänyt,
    19  Aina ollut neityenä,
    20  Oli kirkkohon menewä.
    21  Sai oronen waljahisin,
    22  Puna puikkojen etehen,
    23  Ei istu oron rekehen.
    24  Pantu on tamma waljahisin,
    25  Ruskia reen etehen,
    26  Ei istu rekehen tamman,
    27  Jok' oli ollut upehilla.
    28  Pantu on ruuna waljahisin
    29  Puhas puikkojen etehen,
    30  Niin istu rekehen ruunan,
    31  Sillä kirkkohon ajawi.
    32  Marjatta koria kuopus
    33  Aina piikuen pitänyt,
    34  Aina ollut neityenä,
    35  Pääty karjan paimeneksi,
    36  Läksi lammasten keralle.
    37  Pah' on olla paimenessa,
    38  Tyttölapsen liiatenki;
    39  Mato heinässä matawi,
    40  Sisiliskot siuottawi.
    41  Ei mato matanutkana,
    42  Sisilisko siuottanna,
    43  Oli marjanen mäellä,
    44  Punapuola kankahalla.
    45  Niin marja mäeltä huuti,
    46  Punapuola kankahalta:
    47  "Tule neiti poimimahan,
    48  Tinarinta riipomahan;
    49  Wyö waski walitsemahan,
    50  Ennen kun etona syöpi,
    51  Mato musta muikkoawi."
    52  Marjatta koria kuopus
    53  Meni marjan katsontahan,
    54  Punapuolan poimentahan.
    55  Keksi marjasen mäeltä,
    56  Punapuolan kankahalta:
    57  "On marja näkemiähän,
    58  Puola ilmoin luomiahan;
    59  Alahahko maasta syöä,
    60  Ylähähkö puuhun nosta."
    61  Tempo kartun kankahalta,
    62  Sillä marjan maahan sorto;
    63  Kirpo marjanen mäelle,
    64  Siitä mäelle seisotaksen.
    65  "Nouse marja helmoilleni!"
    66  Nousi marja helmoillensa.
    67  "Nouse marja wyöni päälle!"
    68  Nousi marja wyönsä päälle.
    69  "Nouse marja rinnoilleni!"
    70  Nousi marja rinnoillensa.
    71  "Nouse marja huulilleni!"
    72  Nousi marja huulillensa;
    73  Huuliltansa kielellensä,
    74  Kieleltä keruksihinsa,
    75  Siitä watsahan walahti.
    76  Marjatta koria kuopus
    77  Siitä tyyty, siitä täyty,
    78  Siitä paksuksi panihen,
    79  Lihawaksi liittelihen.
    80  Kanto kohtua kowoa,
    81  Watsan täyttä waikiata,
    82  Ympäri yheksän kuuta,
    83  Kuuta puolen kymmenettä.
    84  Niin kuulla kymmenennellä
    85  Waimon waiwaksi tulewi,
    86  Painuwi pakolliseksi,
    87  Watsan täysi waikiaksi.
    88  Siitä meiän Marjatta
    89  Jo tuossa ajattelewi,
    90  Minne mennä, kunne käyä,
    91  Kusta kylpyä kysellä.
    92  Sanan wirkko, noin nimesi:
    93  "Piltti pieni piikaseni!
    94  Lähe kylpyä kylästä,
    95  Saunoa Sariolasta,
    96  Jossa huono hoiwan saisi,
    97  Awun ange tarwitseisi."
    98  Piltti pienin piikojansa,
    99  Paras palkkalaisiansa,
    100  Hywä kielas käskeäkki,
    101  Kepiä kehuttoaki,
    102  Koprin helmansa kokosi,
    103  Käsin kääri waattehensa,
    104  Sekä juoksi, jotta joutu,
    105  Ruman Ruotuksen tupahan.
    106  Ruma Ruotus paitulainen
    107  Syöpi, juopi pöyän päässä,
    108  Päässä pöyän paiollahan,
    109  Aiwan aiwinaisillahan.
    110  Ruma Ruotuksen emäntä
    111  Lieho sillan liitoksella,
    112  Laaho keskilattialla,
    113  Eläwi hywän tawalla.
    114  Sano Piltti pieni piika:
    115  "Läksin kylpyä kylästä,
    116  Saunoa Sariolasta,
    117  Jossa huono hoiwan saisi,
    118  Awun ange tarwitseisi."
    119  Ruma Ruotuksen emäntä
    120  Sanan wirkko, noin nimesi:
    121  "Kellen kylpyä kyselet,
    122  Kellen aihelet apua?"
    123  Sano piltti pieni piika:
    124  "Kysyn muorille kotona."
    125  Ruma Ruotuksen emäntä
    126  Sanan wirkko, noin nimesi:
    127  "Ei kylyt kylähän joua;
    128  On kylpy Kytömäellä,
    129  Huone hongikkokeolla,
    130  Johon portto poiat saapi,
    131  Tuulen lautta lapset luopi."
    132  Piltti pieni piikojansa
    133  Sekä juoksi, jotta joutu,
    134  Sano tuonne tultuansa
    135  Luoksi muorinsa kotona:
    136  "Eule kylpyä kylässä,
    137  Saunoa Sariolassa.
    138  Ruma Ruotus paitulainen
    139  Söip' on joip' on pöyän päässä,
    140  Päässä pöyän paiollahan,
    141  Aiwan aiwinaisillahan.
    142  Ruma Ruotuksen emäntä
    143  Lieho sillan liitoksella,
    144  Laaho keskilattialla,
    145  Eläen hywän tawalla.
    146  Mie sanoin sanalla tuolla:
    147  Läksin kylpyä kylästä,
    148  Saunoa Sariolasta,
    149  Jossa huono hoiwan saisi,
    150  Awun ange tarwitseisi.
    151  Ruma Ruotuksen emäntä
    152  Sanan wirkko, noin nimesi:
    153  Kellen kylpyä kyselet,
    154  Kellen aihelet apua?
    155  Mie sanoin sanalla tuolla:
    156  Kysyn muorille kotona.
    157  Ruma Ruotuksen emäntä
    158  Sanan wirkko, noin nimesi:
    159  Ei kylyt kylähän joua;
    160  On kyly Kytömäellä,
    161  Huone hongikkokeolla,
    162  Johon portto poiat luopi,
    163  Tuulen lautta lapset saapi."
    164  Siitä meiän Marjatta
    165  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    166  "Lähteä minun tulewi,
    167  Niinkuin muinenki kasakan,
    168  Eli orjan palkollisen."
    169  Wiepi wastan warjossansa,
    170  Lehen lempisuojassansa,
    171  Astua taputtelewi
    172  Huonehesen hongikolle,
    173  Tallihin Tapiomäelle.
    174  Niin sano sanalla tuolla,
    175  Lausu tuolla lausehella:
    176  "Henkeäs hywä hewonen,
    177  Huokoas wetäjä warsa!
    178  Watsan kautta waiwaloisen,
    179  Kylylöyly löyhäytä,
    180  Sauna lämpönen lähetä,
    181  Jotta huono hoiwan saisi,
    182  Awun ange tarwitseisi."
    183  Henkäsi hywä hewonen,
    184  Huokasi wetäjä warsa,
    185  Watsan kautta waiwallisen.
    186  Min hewonen henkeäwi,
    187  Se on luotu kylyn löyly,
    188  Wesi wiskattu wiaton.
    189  Siitä meiän Marjatta
    190  Kylpi kylyn kyllältänsä,
    191  Watsan löylyn wallaltansa.
    192  Saip' on tuonne poikuensa
    193  Heinille kesäteoille,
    194  Suorajouhen soimen päähän.
    195  Siitä meiän Marjatta
    196  Otti poian polwillensa,
    197  Lapsen lannepuolellensa.
    198  Kaswatteli poiuttansa,
    199  Kullaista omenuttansa,
    200  Hopiaista sauoansa,
    201  Alla seulan seulottawan,
    202  Alla korwon kannettawan,
    203  Alla jauhawan kiwosen,
    204  Alla juoksewan jalaksen.
    205  Siitä meiän Marjatalle
    206  Kaswo poika kaunokainen,
    207  Ei tietä sukua sillä;
    208  Iso kutsu Ilmoriksi,
    209  Emo ehtopoiaksehen,
    210  Weljet wennon joutioksi,
    211  Sisaret sotijaloiksi,
    212  Muu pere nimettömäksi.
    213  Etsittihin ristiätä,
    214  Katsottihin kastajata;
    215  Tuli pappi ristimähän,
    216  Wirokannas kastamahan,
    217  Palwonen pitelemähän.
    218  Sepä tuon sanoiksi wirkki:
    219  "Ketä tuohon tuotaisi
    220  Tuon on tuhman tuomariksi?"
    221  Tuotu on wanha Wäinämöinen,
    222  Tietäjä iän ikuinen.
    223  Sano wanha Wäinämöinen:
    224  "Poika suolle wietäöhö,
    225  Puulla päähän lyötäöhö,
    226  Tangolla tapettaoho."
    227  Puhu poika puolikuinen,
    228  Kaksiwiikkonen kajahu:
    229  "Ohoh ukko ulkomainen,
    230  Wirokannas Karjalainen!
    231  Kun olet tuhmin tuominnunna,
    232  Wäärin pitännä lakia."
    233  Pappi risti ripsahutti,
    234  Tästä lapsen kapsahutti,
    235  Metsolan kuninkahaksi,
    236  Rahasaaren wartiaksi.
    237  Siitä suuttu Wäinämöinen,
    238  Siitä suuttu ja häpesi;
    239  Laulo kerran wiimmesensä,
    240  Laulo waskisen wenehen,
    241  Laulo ruuhen rautapohjan.
    242  Laskea karehtelewi,
    243  Wenehellä waskisella,
    244  Kuutilla kuparisella,
    245  Yläsihin maaemihin,
    246  Alasihin taiwosihin.
    247  Sinne puuttu pursinensa,
    248  Wenehinensä wenähty,
    249  Jätti kantelon jälille,
    250  Suomelle ilon ikuisen,
    251  Laulut suuret lapsillensa.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 03369 85 %
SKVR I1 695. 77 %
SKVR I2 erill. [Lemminkäisen virsi] 3. 75 %
JR 33416 62 %
SKVR VII1 525. 62 %
JR 32398 61 %
SKVR I2 1110. 59 %
JR 07733 59 %
SKVR I4 2196. 58 %