Sisaldab alateemasid laulu päritolust, laulu võimust ning laulikust. Kuna lauludes teemad põimuvad, pole eraldi alaliike.

Subcategories

Annan sõnu võlgu
Arg laulik
Ei jõua ohjad hoida
Ei laula lauajalad
Ei meie võidu laula
Ei mõista laulda
Ei ole lauljat hulgas
Endine hea hääl
Hea hääl
Helise, mets!
Hõiskan õlleta!
Hädine hääl
Häälerohi
Hääl ära viidud
Ilu- ja muremäel
Ilu kannan kaasas
Ilu meil ees jookseb
Imelik laulik
Järg tulevasteks pühadeks
Kellele jätan laulukorra
Kes laulab metsas?
Kurb laulik
Kust laulud saadud
Küla jääb kuulama
Laisa laulu suits
Laulab külarahva vihaks
Laula, kuni elad
Laula, kuni elad!
Laulan härrale hädaks
Laulan lapsed lammasteks
Laulan lapsest
Laulan mere maaks
Laulan, mida isa enne laulis
Laul antud ajaviiteks
Laula, saad mehele
Lauldes läbi metsa
Lauldud hobu ja sadul
Lauliku kodukoht
Lauliku lapsepõlv
Laulikule juua
Laulikule palka!
Laulikul polnud keelajat
Lauliku soost
Lauliku vabandus
Lauliku vaev
Laul laua pääl
Laul sai otsa
Laulud lutsu suust
Laulud saadud Saarest
Laulud tööl õpitud
Lauluga hoiaksin karja
Laulu laitjale
Laulu lõpetus
Laulust mets
Laulust saar
Laulu võim
Loodud lobisema
Lugu, nagu lauldud
Lugu otsas
Lõputa laul
Läksin Läänelt laulu tooma
Ma laulan mere maaks
Ma laulan üle merede
Metsamurd
Miks ei laula
Miks ei laula, kardate kaasat
Miks ei minuga laula
Miks hoiate huuli
Miks mu hääl halb
Mina laulan, laud nõtkub
Mina laulan selle suve
Mis maksab muretsemine
Neiu hääl
Neiu laul teolt tulles
Nõnda käivad laulukorrad
Nüüd pole suul sulgejat
Ostetud hääl
Otsitakse laulikuid
Palju laulu
Palju sõnu
Poiss sõidab laulma
Pole lauljat
Pole loodud lauljaks
Pole oma kuulamas
Pulmades laulikuks saanud
Roostetanud hääl
Siin ei laula suured
Suude sulg
Suu laulab, süda muretseb
Sõda jääb seisma
Sõnad sepa tehtud
Südame sütitamine
Viiakse Virumaale
Võidulaulmine
Võõras palub luba laulda
Õhtul ilus laulda
Ärge sööge mu sõnu
Ühtelaulmine