Subcategories

Aapeli
Aarne
Aaro
Aatami
Aatu
Akka
Akki
Ali
Alle
Anderus
Anna (Ani, Anikka,Anni, Annikka, Annikkainen, Annikki, Annu, Annukka, Anu)
Anna-Maija
Anno-Antti
Anoppi
Antti
Arve
Arvi
Asso
Aukusti
Aune
Baburi
Djem
Eenikki
Eenokki
Eerikki (Eerikka)
Eero
Eeva
Efraimi
Eino
Elias (Eljas)
Elkku
Elli
Ellu
Emppu
Enkku
Erkki
Esa
Esko
Fedossa
Fredrikki
Gruža
Hauru
Heikki (Hentrikki)
Hekla
Hela
Helena
Helka
Helli
Hemmi
Hermanni
Herra
Hessu
Hilja
Hodari
Hoto
Huppa-Ville
Ida
Ierikka
Ieva
Iikka
Iisakki
Iiska (Iisko)
Iisu
Iita (Iitu)
Iivana
Iivari
Ilu
Isä
Isonenäinen
Jaakko (Jaako, Joakko, Joakoi, Juakko, Juokko)
Jaakoppi
Jaaksi
Janne
Johannes
Joose
Jooseppi
Juoppo
Jussi (Jus, Jukka)
Jyrki
Kaapo
Kaarina
Kaija
Kaisa
Kaisaliisa
Kalle (Kallu)
Kati
Katri
Katriina
Kierosilmä
Kikkeli
Konsta
Kosta
Kristiina (Ristiina)
Kuppari
Kustaa
Kusti
Kuźma
Lampuri
Lapsentyttö
Lauri (Lassi)
Leena
Leipuri
Liisa (Lissu)
Likka
Loviisa
Lukkari
Lukkarin muori
Maalari
Maija
Maija-Liisa
Maijastiina
Maikki
Maikko
Manta
Manu
Mari (Mar')
Marja (Muarja)
Marketta
Markus
Martta
Martti
Massa
Matro
Matti (Matias, Mattias)
Miina
Mikitta
Mikkeli (Mikkel)
Mikko
Mooses
Morsian
Muarie
Mustalainen
Muurarimestari
Nasto
Nateli
Natto
Nikkari
Nikki
Niku
Nisoi
Nummelin
Nuuti
Ogo
Okkel
Okko
Okulina
Olli
Oska
Oskari
Otto (Ottu/Rotto)
Outi
Paavali
Paavo
Paimen
Palaka
Panu
Pappi
Paro
Pekka (Pekkane, Pekko, Pekukka)
Pieta
Piika ja poika
Piika
Piksi
Pirkko (Pirko, Pirkka)
Poahkomi
Poika
Priita
Prokko
Riika
Riitta
Riku
Risteli
Ristiina
Risto
Rosti
Ruma
Ryssä
Saara
Saituri
Sakari
Salamon
Samuli (Samel, Samppu)
Santeri
Satu
Seppä
Siiri
Simo
Simona
Sinä ja minä
Sissu
Stepani
Sulhanen ja morsian
Suutari ja räätäli
Taavetti
Tahvana
Tahvo
Taneli
Teppo
Timo
Tommi
Tuomas
Tuusa
Tyttö
Ukko
Ulla
Uoti (Uotti)
Uula
Vaaki
Vanhapiika
Vappu (Vapo, Vappo)
Vaska
Vasselei
Venäläinen
Vihtori
Vikki
Ville
Vilppu
Yrjö
Äiti