kalevala05
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 5
OSA: Kalevala

Viides runo

    2  Jo oli sanoma saatu,
    3  viety viesti tuonnemmaksi
    4  neien nuoren nukkumasta,
    5  kaunihin katoamasta.
    6  Vaka vanha Väinämöinen,
    7  tuo tuosta pahoin pahastui:
    8  itki illat, itki aamut,
    9  yöhyet enemmin itki,
    10  kun oli kaunis kaatununna,
    11  neitonen nukahtanunna,
    12  mennyt lietohon merehen,
    13  alle aaltojen syvien.
    14  Astui huollen, huokaellen,
    15  syämellä synkeällä
    16  rannalle meren sinisen.
    17  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    18  "Sano nyt, Untamo, unesi,
    19  maku'usi, maan venyjä:
    20  missä Ahtola asuvi,
    21  neiot Vellamon venyvi?"
    22  Sanoipa Untamo unensa,
    23  maku'unsa maan venyjä:
    24  "Tuolla Ahtola asuvi,
    25  neiot Vellamon venyvi.
    26  Nenässä utuisen niemen,
    27  päässä saaren terhenisen
    28  alla aaltojen syvien,
    29  päällä mustien mutien.
    30  "Siellä Ahtola asuvi,
    31  neiot Vellamon venyvi
    32  pikkuisessa pirttisessä,
    33  kamarissa kaitaisessa,
    34  kiven kirjavan kylessä,
    35  paaen paksun kainalossa."
    36  Siitä vanha Väinämöinen
    37  vetihe venesijoille.
    38  Silmeävi siimojansa,
    39  katselevi onkiansa;
    40  otti ongen taskuhunsa,
    41  väkärauan väskyhynsä.
    42  Soutoa melastelevi,
    43  päähän saaren saauttavi,
    44  nenähän utuisen niemen,
    45  päähän saaren terhenisen.
    46  Siin' oli ongella olija,
    47  aina siimalla asuja,
    48  käeksellä kääntelijä.
    49  Laski launihin merelle,
    50  ongitteli, orhitteli:
    51  vapa vaskinen vapisi,
    52  hope'inen siima siukui,
    53  nuora kultainen kulisi.
    54  Jo päivänä muutamana,
    55  huomenna moniahana
    56  kala otti onkehensa,
    57  taimen takrarautahansa.
    58  Sen veti venosehensa,
    59  talui talkapohjahansa.
    60  Katselevi, kääntelevi.
    61  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    62  "Onp' on tuo kala kalanen,
    63  kun en tuota tunnekana!
    64  Sileähk' on siikaseksi,
    65  kuleahka kuujaseksi,
    66  haleahka haukiseksi,
    67  evätöin emäkalaksi;
    68  ihala imehnoksiki,
    69  päärivatoin neitoseksi,
    70  vyötöin veen on tyttöseksi,
    71  korvitoin kotikanaksi:
    72  luopuisin meriloheksi,
    73  syvän aallon ahveneksi."
    74  Vyöll' on veitsi Väinämöisen,
    75  pää hopea huotrasessa.
    76  Veti veitsen viereltänsä,
    77  huotrastansa pää hopean
    78  kalan palstoin pannaksensa,
    79  lohen leikkaellaksensa
    80  aamuisiksi atrioiksi,
    81  murkinaisiksi muruiksi,
    82  lohisiksi lounahiksi,
    83  iltaruoiksi isoiksi.
    84  Alkoi lohta leikkaella,
    85  veitsen viilteä kaloa:
    86  lohi loimahti merehen,
    87  kala kirjo kimmeltihe
    88  pohjasta punaisen purren,
    89  venehestä Väinämöisen.
    90  Äsken päätänsä ylenti,
    91  oikeata olkapäätä
    92  vihurilla viiennellä,
    93  kupahalla kuuennella;
    94  nosti kättä oikeata,
    95  näytti jalkoa vasenta
    96  seitsemännellä selällä,
    97  yheksännen aallon päällä.
    98  Sieltä tuon sanoiksi virkki,
    99  itse lausui ja pakisi:
    100  "Oi sie vanha Väinämöinen!
    101  En ollut minä tuleva
    102  lohi leikkaellaksesi,
    103  kala palstoin pannaksesi,
    104  aamuisiksi atrioiksi,
    105  murkinaisiksi muruiksi,
    106  lohisiksi lounahiksi,
    107  iltaruoiksi isoiksi."
    108  Sanoi vanha Väinämöinen:
    109  "Miksi sie olit tuleva?"
    110  "Olinpa minä tuleva
    111  kainaloiseksi kanaksi,
    112  ikuiseksi istujaksi,
    113  polviseksi puolisoksi,
    114  sijasi levittäjäksi,
    115  päänalaisen laskijaksi,
    116  pirtin pienen pyyhkijäksi,
    117  lattian lakaisijaksi,
    118  tulen tuojaksi tupahan,
    119  valkean virittäjäksi,
    120  leivän paksun paistajaksi,
    121  mesileivän leipojaksi,
    122  olutkannun kantajaksi,
    123  atrian asettajaksi.
    124  "En ollut merilohia,
    125  syvän aallon ahvenia:
    126  olin kapo, neiti nuori,
    127  sisar nuoren Joukahaisen,
    128  kuta pyyit kuun ikäsi,
    129  puhki polvesi halasit.
    130  "Ohoh, sinua, ukko utra,
    131  vähämieli Väinämöinen,
    132  kun et tuntenut piteä
    133  Vellamon vetistä neittä,
    134  ahon lasta ainokaista!"
    135  Sanoi vanha Väinämöinen
    136  alla päin, pahoilla mielin:
    137  "Oi on sisar Joukahaisen!
    138  Toki tullos toinen kerta!"
    139  Eip' on toiste tullutkana,
    140  ei toiste sinä ikänä:
    141  jo vetihe, vierähtihe,
    142  ve'en kalvosta katosi
    143  kiven kirjavan sisähän,
    144  maksankarvaisen malohon.
    145  Vaka vanha Väinämöinen
    146  tuo on tuossa arvelevi,
    147  miten olla, kuin eleä.
    148  Jo kutaisi sulkkunuotan,
    149  veti vettä ristin rastin,
    150  salmen pitkin, toisen poikki;
    151  veti vienoja vesiä,
    152  lohiluotojen lomia,
    153  noita Väinölän vesiä,
    154  Kalevalan kannaksia,
    155  synkkiä syväntehiä,
    156  suuria selän napoja,
    157  Joukolan jokivesiä,
    158  Lapin lahtirantasia.
    159  Sai kyllin kaloja muita,
    160  kaikkia ve'en kaloja,
    161  ei saanut sitä kalaista,
    162  mitä mielensä pitävi:
    163  Vellamon vetistä neittä,
    164  ahon lasta ainokaista.
    165  Siitä vanha Väinämöinen
    166  alla päin, pahoilla mielin,
    167  kaiken kallella kypärin
    168  itse tuon sanoiksi virkki:
    169  "Ohoh, hullu, hulluuttani,
    170  vähämieli, miehuuttani!
    171  Olipa minulla mieltä,
    172  ajatusta annettuna,
    173  syäntä suurta survottuna,
    174  oli ennen aikoinansa.
    175  Vaanpa nyt tätä nykyä,
    176  tällä inhalla iällä,
    177  puuttuvalla polveksella
    178  kaikki on mieli melkeässä,
    179  ajatukset arvoisessa,
    180  kaikki toimi toisialla.
    181  "Kuta vuotin kuun ikäni,
    182  kuta puolen polveani,
    183  Vellamon vetistä neittä,
    184  veen on viimeistä tytärtä
    185  ikuiseksi ystäväksi,
    186  polviseksi puolisoksi,
    187  se osasi onkeheni,
    188  vierähti venoseheni:
    189  minä en tuntenut piteä,
    190  en kotihin korjaella,
    191  laskin jälle lainehisin,
    192  alle aaltojen syvien!"
    193  Meni matkoa vähäisen,
    194  astui huollen, huokaellen;
    195  kulkevi kotia kohti.
    196  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    197  "Kukkui muinaiset käkeni,
    198  entiset ilokäkeni,
    199  kukkui ennen illoin, aamuin,
    200  kerran keskipäivälläki:
    201  mikä nyt sorti suuren äänen,
    202  äänen kaunihin kaotti?
    203  Suru sorti suuren äänen,
    204  huoli armahan alenti;
    205  sill' ei kuulu kukkuvaksi,
    206  päivän laskun laulavaksi
    207  minun iltani iloksi,
    208  huomeneni huopeheksi.
    209  "Enkä nyt tuota tieäkänä
    210  miten olla, kuin eleä,
    211  tällä ilmalla asua,
    212  näillä mailla matkaella.
    213  Oisiko emo elossa,
    214  vanhempani valvehella,
    215  sepä saattaisi sanoa,
    216  miten pystössä pysyä,
    217  murehisin murtumatta,
    218  huolihin katoamatta
    219  näissä päivissä pahoissa,
    220  ape'issa miel'aloissa!"
    221  Emo hauasta havasi,
    222  alta aallon vastaeli:
    223  "Viel' onpi emo elossa,
    224  vanhempasi valvehella,
    225  joka saattavi sanoa,
    226  miten olla oikeana,
    227  murehisin murtumatta,
    228  huolihin katoamatta
    229  niissä päivissä pahoissa,
    230  ape'issa miel'aloissa:
    231  mene Pohjan tyttärihin!
    232  Siell' on tyttäret somemmat,
    233  neiet kahta kaunihimmat,
    234  viittä, kuutta virkeämmät,
    235  ei Joukon jorottaria,
    236  Lapin lapsilönttäreitä.
    237  "Sieltä naios, poikaseni,
    238  paras Pohjan tyttäristä,
    239  jok' on sievä silmiltänsä,
    240  kaunis katsannoisiltansa,
    241  aina joutuisa jalalta
    242  sekä liukas liikunnolta!"

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems